Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Idemia utvecklar morgondagens smarta och säkra betalningslösningar

Idemia är en av världens största leverantör av ID- och säkerhetslösningar samt betalningslösningar. I Sverige och närmare bestämt Strängnäs, där Idemias svenska servicecenter och produktionsanläggning finns, fokuserar man på smarta och säkra kortbaserade betalningslösningar.

De stora affärsbankerna i Sverige, liksom många bensinbolag och kreditbolag, använder kortlösningar från Idemia. Även resebolag som SL och Västtrafik, samt en del företag som erbjuder lojalitetskort, har kort- och betalsystem som Idemia varit med och utvecklat.

Säkerhet viktigaste inslaget

Idemia har för avsikt att ligga i framkant när det gäller utveckling av moderna, smidiga och säkra betaltjänster och identifiering. Det inkluderar betaltjänster som kortlösningar och digitala betaltjänster, men även avancerad biometrisk identifiering på global nivå.

För att kunna leverera dessa tjänster så är Idemia certifierade enligt flera regelverk som  Payment Card Industry (PCI), DNV-GL, NETZ, ISO med flera. Säkerhet och kvalitet är ledstjärnor som genomlyser all aktivitet i bolaget.

– Vår säkerhet liknar den som finns på banker till exempel. Vi har samma höga säkerhetskrav gällande anställda och vi har regelverk kring hur vi ska hantera, spara och lagra uppgifter, förklarar Lars Larson, produktionschef på Idemia.

Säkerheten är det viktigaste kvalitativa inslaget i Idemias verksamhet. Utan en garanterat hög säkerhetsnivå kan Idemia inte leverera till den typ av kunder som utgör den största och viktigaste marknaden, därför är det så viktigt att satsa på fortsatt utveckling inom säkerhetsområdet.

Idemia genomför egenkontroller och är även kontrollerade av externa parter, såsom Visa och Mastercard. Varje år genomförs flera större granskningar av verksamheten som säkerställer en jämn och hög säkerhet i allt Idemia företar sig och levererar. 

Spännande produktionsprocess

Idemia sysselsätter ungefär 100 personer i Strängnäs och verksamheten är fortsatt expansiv.

Säkerhetsaspekten särskiljer Idemia och skapar också en spännande arbetsmiljö. Samtidigt är Idemia ett produktionsbolag med stor flexibilitet i en tekniskt avancerad produktionsprocess.

– Vi har ett stort produktflöde där vi hanterar ungefär 15 miljoner kort om året i mycket flexibla leveranser – vi kan leverera kort inom några timmar där det behövs. Vi leverera enstyck till flera tusentals, och det sätter i sin tur press på oss att jobba med lean produktion och ständigt förbättra våra processer, förklarar Lars Larson.

Idemias personal måste vara kavlitets- och säkerhetsinriktade, företaget kommer ständigt att ha behov av produktionsutveckling och dem som vill vara med och bygga morgondagens processer enligt filosofin bakom lean. Alla kompetenser med teknisk bakgrund, såsom produktionsingenjör, logistiker, operatörer, processutvecklare och chefer är yrkeskategorier som behövs för att driva utvecklingen inom Idemia.

– Utveckling av ännu smartare betalningslösningar kommer alltid att vara det långsiktiga målet, och här har vi redan flera nya spår. Bland annat så är vi först ut i Sverige med en betalningslösning där pinkoden är ersatt med fingeravtryck, och det finns fler spännande utvecklingsprojekt i pipelinen, avslutar Lars Larson.