Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Nya varumärkesnamnet Solid signalerar tydlig ambition hos SSC

Med ett renodlat och konsoliderat varumärke för alla typer av glaspartier som tillverkas och säljs inom SSC blir det enklare för kunden att beställa rätt. Tidigare hade de olika systemen för glaspartier olika namn, vilket ibland kunde röra till det vid beställning – speciellt vid större beställningar bestående av flera olika system. Nu heter allt Solid.

Nu samlar SSC alla systemen för glaspartier under varumärket Solid.

SSC står för Skellefteås snickericentral och är en sammanslutning av fem fabriker som tillverkar snickeriprodukter och specialsnickerier i norra Sverige. SSC samlar fabrikernas intressen och möjliggör för dem att åta sig avsevärt större projekt än vad man skulle kunna var och en för sig. Kännetecknande för SSC är att man ofta levererar till just stora projekt av riksintresse.

Solid är vad SSC står för

Att göra det enklare för kunderna att välja ett högkvalitativt system för glaspartier är en del av den nya framtidsstrategin för SSC. Nu heter alla glaspartier Solid, följt av ett andranamn som beskriver produktens egenskaper. Det skapar en enhetlighet och en enkelhet som kunderna verkligen uppskattar, enligt Dan Magnusson, som är vd för SSC.

Solid Säkerhet har utvecklats för att klara höga säkerhetskrav gällande konstruktionens hållfasthet samt tillverkas med krossäkert glas. Solid Brand är precis som namnet antyder brandsäkert glas, och Solid Aluminium avser glaspartier monterade i aluminiumprofiler.

– De unika egenskaperna för de olika glaspartierna uppfyller olika branschers specifika krav, och nu är det tydligt för var och en vilket system man ska välja. När det gäller varumärket Solid så har vi valt ett namn som signalerar det vi vill stå för, med ett svenskt namn som även är gångbart internationellt. Hög kvalitet, pålitlighet, hållfasthet och stabilitet – det är saker vi står för inom SSC, understryker Dan.

Det var en säljare på SSC som kom på det nya varumärkesnamnet, efter att ha arbetat nära nyckelkunder för glaspartier under många år.

Kan driva omställningsarbetet

SSC lever i förändringens tid, mitt i den gröna industriomställning som drivs från norra Sverige. Samtidigt har SSC alltid arbetat med gröna, hållbara industrilösningar, allt sedan verksamheten etablerades för över 60 år sedan.

– Den gröna omställningen är bra ur många perspektiv. Den kommer inte bara att skapa bättre möjligheter för vår industri att arbeta mer hållbart, den kommer även förhoppningsvis att locka mer kompetens till vår region och det inom fler branscher, säger Dan Magnusson.

SSC, precis som alla andra industriella tillverkare i regionen, behöver trygga sin framtida kompetensförsörjning för sina fabriker utan att tära på andra företag i regionen. Man hoppas naturligtvis på en ökad inflyttning nu när alla blickar dras norrut och Sverigekartan ritas om.

– Vi ser redan nu att utvecklingen går åt rätt håll. Vi ser bland annat att många som arbetar på batterifabriken i Skellefteå har med sig en respektive som också behöver jobb. För vår del inom SSC tror vi på en stark utveckling den vägen, och vi försöker fånga möjligheten nu när den bjuds genom att marknadsföra oss mot den målgruppen, tillägger Dan.

SSC och de fem snickerifabrikerna har mycket att erbjuda som arbetsgivare, inte minst tack vare sin specialistkompetens inom hållbarhet. Tack vare den kan SSC också vara en central samarbetspartner inom det stora omställningsarbetet som alla talar om nu.