Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Enorm utvecklingspotential för Alento under 2023

Alento utvecklar och tillverkar hållbara LED-armaturer för industrier, trapphus, kontor och offentliga miljöer. Allt finns under samma tak i fabriken i Varberg, vilket också är företagets största konkurrensfördel i en tid när allt fler efterfrågar närproducerade, hållbara lösningar.

Andreas Eskilsson vd tillsammans med Marcus Eskilsson som ansvarar för inköp.

Den lokala produktionen ger Alento full kontroll över hela kedjan och därför kan man också garantera högsta kvalitet i alla led, leveranssäkerhet mot kund samt ha ett avancerat serviceåtagande. Inte minst så innebär lokal produktion att det går att uppfylla tuffare hållbarhetsmål, både som producent och som leverantör.

– När man talar om hållbarhet tycker jag det är viktigt att lyfta fram det svensktillverkade i alla sammanhang. När vi först startade verksamheten var det inte självklart att vi skulle ha egen produktion, men eftersom både jag och min far som etablerade företaget redan hade mycket kunskap om tillverkande processer så valde vi att även satsa på egen tillverkning, säger Andreas Eskilsson, vd på Alento.

Hög innovationsgrad

Innovationsgraden inom Alento är hög, varje år lanseras ett antal nya produkter.

– Vi har idag ett väldigt omfattande sortiment med många artiklar, men med fokus på ett färre antal produktgrupper eller produktfamiljer. Variationen är näst intill oändlig färgmässigt, eftersom vi med egen pulverlackering kan tillgodose i stort sett alla förfrågningar när det gäller färg på armaturerna. Vi har också en egen plåtverkstad och därför kan vi verkligen säga att vi har alla processer samlade under en ägare i Varberg, förklarar Andreas Eskilsson.

Under 2022 förvärvades en lokal plåt & pulverlackeringsverkstad, Östergrens Production AB, som sista ledet i kedjan av en omfattande tillverkningsprocess för hållbara LED-armaturer.

Enorm utvecklingspotential

Under 2023 kommer Alento att satsa mycket mer på nischprodukter för industrin. De traditionella lysrören som finns överallt inom industrin fasas ut under 2023. Så det finns all anledning att se över sin belysning redan nu.

– Vi har flera riktigt smarta modeller som ska ersätta de konventionella lysrörsarmaturerna och vi kommer att lansera dem successivt under året. Det är inte bara industrin som använder lysrör. De finns i nästan alla offentliga miljöer, på kontor, i skolor, i lagerlokaler, byggvaruhus och andra butiker. Och alla behöver ställa om till LED-lösningar när kraven träder i kraft. Här ser vi en enorm utvecklingspotential för Alento, säger Andreas Eskilsson.

Sedan företaget grundades 2015 har fokus varit på den svenska marknaden. Framöver kommer man att blicka även utanför landets gränser och satsa på en nordisk marknad, där det redan nu finns viss försäljning i Norge. Marknaderna i Finland och Danmark är mycket intressanta för Alento, då det även här kommer införas likvärdiga krav gällande LED.