Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Ny järnvägsstation ska byggas i Värö

Den nya järnvägsstationen som planeras i Värö är ett bra exempel på hur hela Varberg ska och kommer att utvecklas för framtiden. Satsningen visar att det inte bara är stadskärnan och det mycket omtalade hamnområdet som utvecklas, även mindre samhällen prioriteras när kommunen arbetar enligt devisen ”Varberg växer”.

Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör i Varbergs kommun.

När den nya järnvägsstationen byggs öppnas helt nya utvecklingsmöjligheter för Värö, som idag är ett mindre samhälle med cirka 900 invånare. Trots att det inte bor så många människor i området så finns det redan nu ett antal stora företag etablerade här, som till exempel Södra, Ringhals och Derome.

– Den nya stationen ska gynna arbetspendling till och från Värö, likväl som boende i området. Vi ser att det finns en unik möjlighet att utveckla nya bostadsområden i samband med att stationen byggs. Här talar vi om upp till 3000 nya bostäder, så det är ingen liten satsning, säger Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör i Varbergs kommun.

Som det är nu går Västkustbanan rakt igenom Väröområdet och orten Värö Backa. Den planerade stationen kan komma att färdigställas mellan 2028 – 2030, men redan nu planeras utveckling kring stationsområdet. Bland annat i form av områden som kan komma att öronmärkas för bostäder.

– Det nya stationsläget är en förutsättning för att de nya bostäderna ska kunna byggas, fortsätter Josefin. Området behöver en mycket större tillgänglighet än vad det har idag, och att anlägga en ny station här innebär också att vi banar väg för ett mer hållbart resande till och från samt inom Varberg och Halland.

Viktigt för hela Varberg

Att den nya planerade stationen i Värö skapar ett större intresse för hela Varberg råder det ingen tvekan om. Trafikverket ska bygga själva stationen, men kommunen ansvarar för att utveckla stationsområdet och ett större område i anslutning till det.

Under det senaste året har det fattats beslut om exakt var stationen ska ligga. Nu arbetar kommunens samhällsbyggnadsavdelning med en fördjupad översiktsplan för området och hela Värö Backa. I den planen beskrivs bland annat hur det nya samhället ska växa fram, inklusive de 3000 nya bostäderna, skolor, förskolor, samt plats för företagande, möten och rekreation.

– Vi skapar nu grunden för en livskraftig boende- och företagarort med hög tillgänglighet och service. Projektet är minst lika viktigt för Varberg som Västerport och det nya hamnområdet är, säger Josefin Selander.