Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Woodsafe uppfyller marknadens högsta krav på brandsäkerhet

Resan för Woodsafe började för drygt 30 år sedan. Redan då var företaget nytänkande kring brandklassat trä, och framför allt kring hur det skulle kunna tillgängliggöras på ett effektivt och hållbart sätt. Idag är Woodsafe marknadsledande när det gäller brandimpregnerat trä som uppfyller branschens högsta krav på brandsäkerhet.

Woodsafe möter branschens tuffaste krav när det gäller brandklassat trä och det får sättas upp i offentliga miljöer som skolor, äldreboenden och så vidare.

Woodsafe har inga egna produkter utan säljer enbart själva impregneringstjänsten till virkesleverantörer över hela Sverige.

– Trä kan aldrig bli obrännbart, men med vår impregnering uppnås högsta klassen inom brandsäkerhet för just trä. Det innebär att trä som impregneras hos oss får sättas upp i offentliga miljöer som skolor, äldreboenden och så vidare. Både fasadbeklädnad och inomhuspaneler, samt golv och tak kan impregneras, berättar Thomas Bengtsson, vd på Woodsafe.

Förändrar träets egenskaper – men inte utseendet

Vad som händer under impregneringsprocessen är att träets egenskaper förändras och det blir brandsäkert, men materialets utseende förändras inte alls. Detta gör att Woodsafe lösning ofta efterfrågas där man vill bevara träets vackra utseende som en del av det estetiska uttrycket över tid, såväl inomhus som utomhus.

– Många arkitekter eftersträvar att skapa miljöer där naturligt trä som åldras och får sitt unika utseende med tiden sätter prägeln. Här är vår lösning den bästa på marknaden, eftersom den är beständig över tid helt utan att förändra träets utseende. Träet åldras precis som det skulle göra utan impregneringen, och får sitt karaktäristiska grånyanserade uttryck, poängterar Thomas.

Woodsafe arbetar med ett mindre antal kunder som tillsammans står för höga volymer. Genom kunderna har företaget hela Europa som marknad. Woodsafe är också det enda företaget i Sverige hittills som är typgodkända enligt EN-16755.

Mångmiljoninvesteringar för klimatet

Woodsafe arbetar under devisen ”Durable fire protection”. De tre orden sammanfattar hela företagets ambition, nämligen att förse marknaden med hållbara lösningar för brandskydd.

– För oss omfattar hållbarhet inte bara att leverera en hållbar produkt, utan även om att alla led i processen är hållbara. Vi ser hela kedjan i produktionsprocessen. Därför driver vi vår fabrik i Västerås med hjälp av egenproducerad solenergi.

När Woodsafe installerade sin solcellsanläggning var den Västmanlands största i sitt slag. Även alla truckar på anläggningen är eldrivna, och uppvärmningen sker med hjälp av biopellets från en närliggande leverantör.

– Att ständigt eftersträva energieffektivitet har alltid varit självklart för oss, även innan energipriserna steg, konstaterar Thomas Bengtsson.

– Uppskattningsvis så har vi investerat ungefär 150 miljoner kronor i olika projekt för hållbarhet, varav cirka 40 miljoner kronor under 2023. Syftet med investeringarna är att vi ska bli mer effektiva, producera mer med mindre resursuttag. Det är vårt sätt att bidra till den hållbara utvecklingen, genom att vi minskar vårt eget och våra kunders klimatavtryck.