Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Flasheye utvecklar nästa generations machine vision-system

Flasheye utvecklar banbrytande teknik för att höja säkerheten inom industrin, på arbetsplatser, i det offentliga rummet och till och med i privata miljöer. Företaget består av ett ungt team av systemutvecklare med ny och unik kompetens inom AI, 3D-data och lidarteknik, som kan liknas vid nästa generations radar.

Ulf Lindström CEO, Ida Rehnström, COO and John Carlson CTO.

Det finns bara en handfull företag i världen som arbetar med lidarövervakning utanför automotive, en teknik som bygger på att mäta mycket exakta avstånd med hjälp av ljus. Ingen annan befintlig teknik kan ens komma i närheten av lidar när det gäller precision i övervakning av mycket stora ytor. Den kan liknas vid smart video, men med en tredje dimension.  

Lidar kan mäta cirka fem miljoner punkter i sekunden. Det genererar en enorm mängd data som måste komprimeras för att andra system ska kunna förstå och tolka det som sker. Det är de här systemen som Flasheye utvecklar i Luleå och som efterfrågas av kunder inom väldigt skilda områden, världen över.

Gör samhället säkrare

Varför behövs de här komplexa systemen, när det redan finns övervakningskameror och radar till exempel?

– Svaret är enkelt. För att göra samhället, industrin och arbetsplatser lite säkrare med hjälp av ännu bättre teknik än den som finns tillgänglig idag. Det vi arbetar med har använts inom försvarsindustrin tidigare, men vi tillgängliggör tekniken kommersiellt. Tekniken är densamma som utvecklas för att styra självkörande fordon till exempel. För de fasta installationer som vi fokuserar på, inom industrin för att mäta produktivitet till exempel, är vi den enda leverantören i Sverige och en av få i världen, berättar Ulf Lindström, vd och grundare.

Ulf tar personbilar som exempel för att förklara tekniken.

– I dagens moderna personbilar finns väldigt mycket inbyggd teknik, det är bland annat sensorer och assistanssystem som underlättar förarbeslut. Detta vill man från biltillverkarnas sida ständigt förfina och förbättra för att uppnå ännu högre säkerhet. Enligt en globalt ledande biltillverkare kommer det snart att finnas fordon som man inte kan kollidera med. Samma utveckling sker nu inom andra områden, inom industrin, vården, sport och så vidare. Syftet är att integrera fler självstyrande processer, och möjliggöraren för den utvecklingen är så kallad machine vision-system som vi utvecklar. Världen behöver den här tekniken för att göra samhället säkrare och förbättra livet för fler.

Teknik som förändrar världen

Flasheye arbetar inte med bilar, men det är samma princip som används inom andra segment för att övervaka processer, högsäkerhetsobjekt, infrastruktur och så vidare. Det är inom den här typen av fasta installationer som Flasheye levererar och det är också här den största utvecklingspotentialen finns.

– Tekniken vi utvecklar kan tillämpas i princip överallt där den kan göra nytta. Några exempel vid utvecklingen av smarta städer, försvaret, fastigheter, sportevenemang och till och med inom jordbruket för att göra det mer effektivt. Våra befintliga applikationsområden och där våra kunder finns är inom gruvnäring, pappers- och massaindustri, samt processindustrin. Självklart har vi planer på att utveckla fler affärsområden och bredda vår kundgrupp, förklarar Ida Rehnström, operativ chef på Flasheye.

Tack vare en stark global efterfrågan har Flasheye snabbt växlat upp från tre till över 20-talet specialister, både heltidsanställda och konsulter. De flesta är unga, en del direkt från universitetet, och det är inte så konstigt eftersom själva tekniken också är ny.

Just nu fokuserar Flasheye mest på lidarsystem, men planer finns på att utveckla ett nytt affärsområde baserat 3D-data från andra tekniker, till exempel värmesensorer, inom kort. Därför söker man kompletterande kompetens inom det området, och den kompetensen letar Flasheye efter globalt.

– Vi har inte haft svårt att locka talanger till oss hittills, såväl toppstudenter som doktorander. Det vi utvecklar ligger precis rätt i tiden, allt vi arbetar med är spännande ny teknik som kommer att förändra världen. Den resan är det många som vill vara med på, och vi räknar med att kunna rekrytera mellan fem och tio nya medarbetare redan under hösten, säger Ida.

Kunderna väljer Flasheye för att systemen är både robusta och komplexa, men enkla att installera och använda. Norrbotten har gjort det igen, satt sin prägel på världen och skapat banbrytande teknik som tar oss in i framtiden på ett säkrare och mer hållbart sätt.