Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Överkalix tar höjd för de minsta företagens kompetensutveckling

För de minsta företagen som verkar i glesbebyggda områden är kompetensutveckling en stor utmaning. I Överkalix, Arvidsjaur och Åsele kommuner pågår just nu ett riktat kompetensutvecklingsprojekt för små företag i glesbygd. Under slutet av maj genomfördes tre temadagar i Överkalix för att skapa en kontaktyta mellan företag och utbildningsanordnare.

Julia Andersson doktorand Umeå Universitet, Ulf Hedestig universitetslektor Umeå Universitet och Susanne Sheldrick doktorand University of Melbourne.

Kunskapsplattform för digital mognad hos företag och offentliga organisationer i glesbygd är ett samverkansprojekt som genomförs av Akademi Norr och Umeå universitet i nära samarbete med Företagarna och de tre kommunerna Överkalix, Arvidsjaur och Åsele. Projektet finansieras av Europeiska jordbruksfonden och pågår mellan mars 2022 och oktober 2023.

Syftet med projektet är framförallt att kartlägga behov och mäta digital mognad hos små företag i glesbygd, och föreslå kompetensinsatser som höjer nivån av digitalisering hos dessa företag. Att leverera utbildning och kompetensutveckling på nya sätt som bättre når de minsta företagen i Norrbottens glesbygd är också ett delmål, liksom att på sikt skapa ett samarbete som når hela norra Sverige.

– Behovet av att kompetensutveckla är omfattande både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Befintliga system för kompetensutveckling tenderar att fokusera mycket på det offentliga, men det saknas i stort sett modeller som riktar sig till företag. Det gäller speciellt för mindre företag, säger Ulf Hedestig, universitetslektor vid Institutionen för informatik, Umeå universitet.

Vill skapa smörgåsbord av lösningar

För de minsta företagen som verkar i glesbebyggda områden är kompetensförsörjning och utveckling en stor utmaning. De här företagen saknar troligtvis de kontakter som behövs för att söka och tillgodogöra sig rätt utbildning för sitt specifika behov. Ett mål med projektet är därför att söka upp företagen och presentera olika lösningar som finns, samt knyta kontakter mellan företag och utbildningsanordnare.

– Systematiserade insatser för kompetensutveckling finns i princip inte idag för de minsta företagen. Därför genomför vi nu projektet för att identifiera vilka områden som behöver stärkas, hur de kan stärkas och hur vi kan erbjuda de här företagen en attraktiv lösning. Det är viktigt att insatser görs på företagens villkor, säger Sara Kandel, utbildning- och verksamhetskoordinator på Akademi Norr.

– Det vi vill göra är att skapa ett smörgåsbord av lösningar för de utmaningar som företagen har när det gäller kompetensutveckling, inflikar Ulf.

Ska se till att konkreta utbildningsinsatser genomförs

Inom ramarna för projektet har representanter från universitetet redan besökt ett antal företag i de tre kommunerna. Mellan den 23 – 25 maj i år genomfördes temadagar på kompetensutveckling med företagsbesök och föreläsningar, workshops och mingel i Överkalix.

Under de tre dagarna fick småföretagen en presentation över vilka insatser som finns, hur de kan tillgodose sig dem och hur de kan fortsätta arbeta med kompetensutveckling med stöd i projektet. Ett exempel på en insats som Umeå universitet kan erbjuda är att vara rådgivande kring digitala och tekniska lösningar på en eller flera processutmaningar som företaget kan ha.

– Samarbetet fortsätter och nu har flera företag visat intresse för de lösningar som presenterats. Vårt viktigaste uppdrag nu och framöver är att på ett enkelt sätt tillgängliggöra de lösningar som efterfrågas, på företagens villkor, och se till att konkreta utbildningsinsatser genomförs, sammanfattar Sara Kandel.