Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Pajala kan få ny flyglinje inom en snar framtid

Den stundande utvecklingen av Pajala Airport är en av de mest omfattande satsningarna på många år i kommunen. Utbyggnaden av utrikesterminalens ankomsthall är ett första steg i en kraftfull satsning för utveckling av den regionala infrastrukturen.

Pajala Airport kommer sannolikt att bli navet i utvecklingen av stora delar av nordöstra Norrbottens infrastruktur. En förstärkt infrastruktur är i sin tur en del av en större satsning där arbetsmarknadsregionen växer i takt med att mycket omfattande industriella investeringar planeras och genomförs inom och i anslutning till regionen.

En annan viktig del av satsningen bakom Pajala Airports utveckling kan kopplas till regional destinationsutveckling. Idag reser många till Pajala via en av grannflygplatserna i Finland, men här är kapacitetstaket redan nått, enligt Erik Mella, projektledare på Pajala Airport.

– Vi har en strategiskt operativ flygplats lokalt och det borde vara naturligt att välja den för alla resor till och från våra norra delar i region, anser Mella.

Kan få ny flyglinje

För att öka intresset för Pajala Airport bland flygoperatörer pågår just nu ett omfattande förbättringsarbete för hela flygplatsen. Den nya terminalens ankomsthall på 350 kvm är redan färdigställd, och nu planeras nästa stora satsning för avgående trafik för att omhänderta trafik med bagage fullt ut, som förhoppningsvis mynnar ut i etablering av en ny flyglinje från Pajala.

Sedan många år tillbaka har Pajala varje vinter tagit emot ett stort antal större flygplan, var och ett fyllt med över 200 turister från Storbritannien. Vinterturisterna reser till Pajala över dagen för att besöka jultomten i Santa’s Winter Village, även kallad Tomtemagasinet. Attraktionen är så populär att samtliga flyg mellan Storbritannien och Pajala är fullbokade år efter år.

– Tack vare framgången med Santa’s Winter Village har vi från Pajala Airports sida byggt upp kompetens och erfarenhet för att hantera större flyg. Den kunskapen kommer väl till pass nu när vi planerar att etablera minst en ny linje till någon eller ett par av de viktigaste naven i Belgien, Frankrike, Nederländerna och/eller Tyskland, säger Erik Mella.

Flygplatsen och näringslivet

Det planeras i skrivande stund för enormt stora industriella investeringar i hela Norrbotten samt även i grannlänet Västerbotten.

– Det är här uppe i norr som den främsta utvecklingen sker just nu, och kommer att ske över en lång tid framöver, konstaterar Erik Mella.

Pajala kommun och Region Norrbotten har startat upp den stora satsningen på utbyggnaden av utrikesterminalen för att kratta manegen för hela näringslivet. Nu planeras det för nästa steg i utvecklingen.

– När flygplatsen är helt färdig med den nya terminalen kan vi hantera flygningar med över 200 passagerare med en turn-around på cirka 60 minuter. Nu när utbyggnaden för ankommande passagerare och bagage börjar vara färdig är det dags för nästa fas som handlar om avgående passagerare och bagage. Detta är av stort intresse för flygoperatörer och något som vi behöver garantera för att intresse ska finnas för att etablera en ny linje mellan Pajala och någon av de större europeiska hubbarna, säger Robert Pettersson, som är flygplatschef i Pajala. Han fortsätter:

– Just nu har vi fullt upp med att kartlägga vilka investeringar vi behöver göra för att driva den nya terminalen, som är mycket större än den gamla. Vi kommer att behöva köpa in nya markfordon och rekrytera mer personal bland annat. Vi har även anslutit oss till ett nytt internationellt bokningssystem som kommer implementeras efter att terminalens avgångshall är färdig.

Nästa steg: grönt flygbränsle och elflyg?

Utöver bygget och utvecklingen som sker i anslutning till det fortsätter även det påbörjade hållbarhetsarbetet på Pajala Airport, bland annat inom projektet Grön flygplats, som är ett gemensamt projekt för Sveriges regionala flygplatser. Även i Pajala finns viljan att på sikt kunna erbjuda grönt flygbränsle samt framtida elflyg, vilket är ytterligare hållbarhetsfaktorer som planeras just nu.