Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Snabbaste vägen till högkvalificerade jobb och smartaste rekryteringskanalen

Yrkeshögskolan Syd är en viktig drivkraft för utveckling av regionens kompetens och tillgängliga rekryteringsunderlag inom tekniska yrkesroller. Elkraftsingenjör, byggingenjör och tågtekniker är bara några exempel. Via yrkeshögskolan öppnas stora möjligheter för alla som vill arbeta med att bygga ett hållbart samhälle.

Oskar Ståhl utbildningsledare el, elkraft och auktoriserad elinstallatör.

Astrid Persson läser till elkraftsingenjör vid Yrkeshögskolan Syd. Hon befinner sig just nu på sin första arbetsplats under sitt första studieår av två inom ramarna för utbildningen, som för yrkeshögskoleutbildningar kallas LIA (Lärande i Arbete). Astrids LIA-företag är OneNordic och det aktuella uppdraget är för Eon.

– En av de främsta anledningarna till att jag valt utbildningen är att jag vill vara med och utveckla den samhällskritiska infrastrukturen för framtiden, säger Astrid.

El behövs överallt i samhället. Det talas överallt om att spara el där det är möjligt, men samtidigt pågår en stor omställning där fossilberoendet måste byggas bort, och där elektrifiering är en av de främsta möjligheterna som finns idag. Kort sagt, det kommer utan tvekan att behövas mycket mer el i framtiden, även om processerna är effektiva, och även om alla invånare gör sitt yttersta för att spara el.

Ett större elbehov, där fler elbilar rullar på vägarna och där fler företag och hushåll installerar solceller och därmed blir mikroproducenter, kräver att elnätet dimensioneras efter det. Dagens elnät är inte byggt för den utveckling som sker just nu, och måste därför skalas upp för att kunna leverera el i de mängder som krävs, samt för att ta emot el från mikroproducenterna som blir fler och fler.

Att bygga ut elnätet i Sverige är ett gigantiskt projekt som kommer att pågå under decennier, och därför kan man snabbt också konstatera att elkraftsingenjör är ett framtidsyrke. Det går inte att vänta och hoppas på det bästa – branschen måste anställa nu och rusta för en framtid som ligger alldeles runt hörnet.

För att trygga samhällsutvecklingen

Yrkeshögskolan Syds utbildning för elkraftsingenjörer är den snabbaste och mest effektiva vägen att gå för att komma ut i arbete snabbt – och för att branschen ska kunna rekrytera i rätt tid, det vill säga innan samhällsutvecklingen hotas att stanna av för att det saknas elkraft. Samverkan med branschen är den största styrkan och tillgången för skolan, som tack vare företagens engagemang kan utforma en utbildning som är verklighetsförankrad. Som en extra konkurrensfördel är utbildningen kvalitetssäkrad av Teknikcollege.

– Representanter från branschen1 sitter med i styrelsen för Yrkeshögskolan Syd och för Teknikcollege. Våra utbildningar har branschråd och det innebär att företagen är med och beslutar om vilka specifika ämnesområden utbildningen ska omfatta, berättar Oskar Ståhl, utbildningsledare på Yrkeshögskolan Syd.

Företagen får medbestämmande och kan styra utbildningens innehåll. I det ingår utbildning på plats ute hos företagen, LIA. Astrid är som tidigare nämnt just nu ute på sin första LIA-period.

– Under den här första perioden får jag lära mig hur allt är uppbyggt, hur systemen fungerar och hur framtidens elnät ska utformas. Det är en grundläggande och praktisk del av utbildningen, där syftet är att få en inblick i hur mitt framtida jobb kan se ut, förklarar Astrid.

Företag som OneNordic är med och bygger framtidens robusta elnät. Andra potentiella arbetsgivare för Astrid kommer att vara andra företag med samma uppdrag, uppdragsgivare som till exempel privata och kommunala elbolag, samt statliga aktörer som Svenska Kraftnät.

– Det främsta uppdraget vi har från Yrkeshögskolan Syds sida är att leverera kompetent och anställningsbar arbetskraft, konstaterar Oskar, och tillägger att just Yrkeshögskolan Syd årligen får beröm för att så många elever går ut i anställning direkt efter avklarade studier. Nära nog 100 procent.   

Notis 1. Företagen i ledningsgruppen är för närvarande Afry, Eon, Rejlers, OneNordic, Vinnergi, Södra Hallands Kraft, WiseGate Consulting, C4 Energi, Landskrona Energi och Bjärekraft.