Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

OKQ8 driver utvecklingen av Sveriges laddinfrastruktur

Ökade möjligheter till laddning är en grundförutsättning för att transportbranschen ska kunna elektrifieras. För personbilar har den utvecklingen gått snabbt i Sverige och speciellt under de senaste åren. Inom tung trafik har resan precis börjat.

För att skynda på elektrifieringen av tung trafik har OKQ8 inlett ett samarbete med Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar. Under 2022 inleddes det gemensamma arbetet med att bygga ut en laddinfrastruktur fördelad på OKQ8:s bemannade stationer samt Volvo Lastvagnars återförsäljare.

– Vi har på OKQ8, tillsammans med Skellefteå Kraft och Volvo Lastvagnar, tagit ett viktigt steg som är en del av en helhet för att hela transportbranschen ska kunna ställa om. Alla som verkar inom branschen behöver bidra till att alla möjligheter för hållbar utveckling tas tillvara. Elektrifiering är en del av lösningen men är inte hela lösningen för omställning av en hel bransch, säger Karin Hellgren, kommunikationschef på OKQ8. 

Många viktiga pusselbitar för att nå hela vägen

När det gäller laddinfrastruktur för tung trafik blir OKQ8 och övriga samarbetspartners först ut i Sverige. Sammantaget planeras det för byggnation av 26 stationer som blir publika och tillgängliga för alla tunga fordon oavsett tillverkare.

Samtidigt undersöks andra alternativ i form av förnybart flytande bränsle, där det redan idag finns flera alternativ som inte kräver motorbyte. Här kan steget för många vara lättare att ta eftersom det bara innebär att byta pump och inte kräver en investering i helt nya fordonstyper.

– Det finns många viktiga pusselbitar i lösningen vi behöver för att ställa om till förnybart. Vi måste framåt, och då kommer det också att behövas olika alternativ för att transportbranschens aktörer ska hinna ställa om inom rimlig tid och till en rimlig investering, menar Karin Hellgren. 

Bygger Sveriges största laddnätverk för personbilar

Parallellt med satsningen inom tung trafik lanseras ytterligare en stor investering för OKQ8:s del då man har för avsikt att bygga Sveriges största laddnätverk för personbilar. Närmare bestämt rör det sig om 300 bemannade stationer i det befintliga tanknätverket som kommer att rustas upp med två till fyra laddpunkter för personbilar.

– Vi har valt så kallade superladdare, som är de snabbaste laddpunkterna med en effekt på 150 kW. På strategiska platser med stark genomströmning kommer vi att se till att bygga flera laddpunkter. Vid samtliga 300 stationer, som redan idag är bemannade, kommer vi att se över serviceutbudet ytterligare för att passa den nya målgruppen som kommer att spendera lite mer tid på stationen, förklarar Hellgren.

Senast 2026 ska laddnätverket för personbilar inom OKQ8 vara färdigbyggt på de 300 stationerna, som tillsammans kommer att ha 800 laddpunkter med högsta effekt.