Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Pajala vinner på kontinuitet inom vård och omsorg

Pajala kommun har många attraktiva tjänster på alla nivåer, men måste ofta konkurrera med en växande gruvnäring som till stor del dammsuger marknaden på kompetens. Inom vård och omsorg är det oerhört viktigt att den personliga prägeln finns, att rätt person är på rätt plats och att det finns en hög personaltäthet.

Julia Ängsund med bil på väg

– Här ser vi till att vässa vårt erbjudande lite extra för att locka och behålla personal, inleder Gabriella Latvala, verksamhetschef vård och omsorg inom Pajala kommun.

– Vi gör allt vi kan för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i beslut som tas, och att de ska trivas på sina arbetsplatser runtom i kommunen, fortsätter hon. Det innebär att vi gör investeringar för att förbättra arbetsmiljön, och då även boendemiljön för våra brukare. Vi försöker hålla en personaltäthet, dock har vi brist på undersköterskor samt vikarier.

För att råda bot på det så har kommunen tillsammans med Lapplands lärcentra startat ett projekt som heter LEVA (Lyfta Erfarenhet genom Validering), där de anställda som har arbetat inom vården under ett antal år och/eller läst någon vårdkurs tidigare har möjlighet att få sina kunskaper och erfarenheter validerade för att korta ner sin utbildning. 

Det borde även finnas goda möjligheter att få tag på vikarier från andra orter. Pajala kommun har bra kommunikationer, egen flygplats, på bara två timmar är man exempelvis i Stockholm.

Trygg anställning

Trivsel och trygghet är bland de viktigaste grundpelarna för en organisation som levererar vård och omsorgstjänster. Det gäller både för kunden/brukaren som för de medarbetare som utför tjänsten. Inom Pajala kommun får man en trygg anställning och mycket stöd i att göra ett bra jobb, dag efter dag. Vidareutbildning är ett annat viktigt inslag.

Trots att Pajala är en liten kommun så är vård och omsorgsverksamheten mycket digitaliserad. Det var kommunen tidigt ute med. Det omfattar bland annat en nyckelfri hemtjänst och digitala verktyg för att ta bra beslut. Nu inleds även ett arbete med att införa tillsynskameror som underlättar hemtjänstens arbete och inte minst ger ökad trygghet för brukare.

Höjer kompetensen med Äldreomsorgslyftet

Att jobba inom segmentet vård och omsorg ser mycket annorlunda ut i Pajala, jämfört med på många andra ställen och speciellt större kommuner. I Pajala är verksamheten småskalig och mer personlig av naturliga skäl, det bor bara drygt 6000 personer i Pajala och en stor grupp är äldre med ett behov av de tjänster som vård och omsorg levererar.  

Undersköterska är en skyddad titel vilket innebär att bara den som har adekvat utbildning får arbeta som undersköterska. Den som saknar utbildning kan istället arbeta som vårdbiträde, vilket är en bra ingång för den som vill få in en fot i branschen och så småningom kanske vidareutbilda sig. Det är främst undersköterskor som Pajala kommun söker.

– För att vi ska kunna leverera tjänster med hög kvalitet så måste vi ha rätt kompetens. Eftersom få söker till undersköterskeutbildningar i Norrbotten så har vi gjort ett antal kompetenshöjande åtgärder. En är Äldreomsorgslyftet, där det satsas på visstidsanställda samt fast anställda som ges möjlighet att läsa upp sin kompetens mot undersköterska heltid, på arbetstid. Det är ett bra sätt för oss att få in den kompetens vi behöver i verksamheten, berättar Gabriella Latvala.

Vinner på kontinuitet

En fullt betald utbildning med lön är en stor förmån som Pajala kommun stolt kan erbjuda inom området vård och omsorg, tack vare statliga medel som förlängs åren 2024-2026.

En annan förmån är att man i Pajala i stor utsträckning blir en del av ett team som arbetar tillsammans över tid. I många kommuner flyttas man runt inom hemtjänsten men i Pajala eftersträvas kontinuitet, vilket undersköterskan Josefine Bergdahl kan intyga. Josefine arbetar inom hemtjänsten i området Korpilombolo, ett mindre samhälle i Pajala med cirka 500 invånare.

– En sak som är viktig för mig är att jag känner mina brukare. Jag vill kunna leverera med hög kvalitet och personlighet. Ofta kan mötet med hemtjänsten vara det enda besöket som brukaren får den dagen, och då är det så oerhört viktigt att ha ett gott bemötande och att verkligen se till brukarens unika behov, säger Josefine.

– Vi har en väldigt god arbetsmiljö här, konstaterar Therese Mörtberg, enhetschef i Korpilombolo, med ansvar för Tallgårdens äldreboende samt hemtjänsten i området.  

Nästan alla i gruppen som Therese ansvarar för är utbildade undersköterskor och det råder en stark sammanhållning internt. Många i gruppen har arbetat i samma område under en lång tid, det råder en tydlig kontinuitet i verksamheten. Precis det man eftersträvar när målet är att bygga en bra omsorgsverksamhet. Pajala vinner på sin kontinuitet.