Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Modern och teknikdriven skola i Katrineholm

Katrineholms tekniska college, KTC, utbildar framtidens arbetskraft inom olika teknikorienterade branscher, såsom el och vvs. Skolans samarbetsföretag har stor möjlighet att påverka utbildningarna på skolan, och som följd av goda samarbeten har nya yrkesutgångar etablerats för flera program.

Teknikföretagens engagemang har varit det centrala för skolan sedan den grundades 2011.

KTC erbjuder idag sju nationella gymnasieprogram: bygg- och anläggning, el- och energi, fordon och transport, natur, teknik, vvs och fastigheter samt vård och omsorg. Samtliga har en stark teknisk inriktning.

Allt börjar med bra relationer

Genom goda relationer med näringslivet i Katrineholm med omnejd kan skolan vidareutveckla och stärka sina utbildningar. Natur- respektive teknikprogrammet är förvisso studieförberedande, men även inom dessa finns det tydliga näringslivsanknytningar. Ett exempel är att eleverna arbetar med programmering och webbutveckling på uppdrag av kommuner och företag i regionen.

Teknikföretagens engagemang har varit det centrala för skolan sedan den grundades 2011. KTC ägs till 51 procent av Katrineholms kommun, och resterande del ägs av ett antal lokala företag genom intresseföreningen KTC Intressenter.

– Företagen är genom föreningen till stor del med och formar utbildningarnas innehåll. Ett tydligt exempel är etableringen av nya yrkesutgångar och inriktningar i flera program, bland annat el- och energiprogrammet där inriktningen larm- och säkerhetsteknik introducerats, samt inom teknikprogrammet där inriktningen produktionsteknik har skapats i nära samarbete med SKF, berättar rektor David Rytter.

Skapar intresse för teknikyrken

Det ansluts nya medlemmar till KTC Intressenter kontinuerligt, och det är företag som ser nyttan med att samverka för att utveckla morgondagens kompetens och rekryteringsunderlag. På många håll i Sverige saknas teknisk kompetens. I Katrineholm finns det goda möjligheter för företag att få tag på teknisk kompetens, trots att det är en liten kommun.

– Det är inte bara vi på KTC som står för utbildning av all teknisk kompetens i regionen, men vi spelar en stor roll. Vi skapar intresse för teknikyrken och får fler att söka till de branscher vi utbildar för. Företagens engagemang, via medlemskap i KTC Intressenter, men även när det gäller erbjudande av praktikplatser bland annat, är oerhört viktigt för skolans utveckling och i förlängningen även teknikyrkenas utveckling, säger David.

Skolans CNC-maskiner, svarvar och fräsar är exempel på utrustning som företagen sponsrat. Tack vare företagens stöd kan KTC introducera eleverna för den senaste tekniken, något som många andra skolor har en utmaning med.

Vården närmar sig teknikyrkena i kunskapsinnehåll

Vård- och omsorg bygger idag också till stor del på teknisk kunskap, bland annat om hur hjälpmedel används inom vården. Teknikintresset är med andra ord den gemensamma nämnaren för alla program på KTC.

Vård- och omsorg är ingen klassisk teknisk utbildning, eftersom den traditionellt bygger mycket på humanism och relationer, men idag ryms mycket teknik inom utbildningen. Den moderna vården kräver det, framtida medarbetare måste förstå hur den alltmer digitala vårdplaneringen och utförandet fungerar, understryker rektor Andreas Fager, som också menar att ett ökat teknikinnehåll kan stärka intresset för vårdutbildningar över lag.

– Nya tekniska hjälpmedel introduceras hela tiden och att förstå hur de fungerar, hur de kan förbättras ännu mer och vilka framtida lösningar som kan komma är något som vi på KTC utbildar för, säger han.

Att vara en modern och teknikdriven skola som samverkar för att utbilda för framtiden är även framledes strategin för KTC.