Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Nytt intresse väcks för Sollefteå

Sollefteå är en av Sveriges tryggaste kommuner. Trygghet och säkerhet prioriteras idag på ett nytt sätt i samband med tilltagande oro i samhället och omvärlden. Fler väljer att flytta till mindre samhällen där det finns goda möjligheter för att bygga en enklare och tryggare tillvaro. Det kan Sollefteå kommun vinna mycket på.

Johan Andersson, kommunalråd Sollefteå.

Insatser för att öka inflyttningen är något som är oerhört viktigt för Sollefteå kommun. Nu fokuserar man mer på att lyfta och utveckla de värden som talar för Sollefteå som boendekommun, än vad som gjorts tidigare. Den negativa befolkningstrenden ska vändas.

– I samband med att beslutet om att återuppliva regementet kom började saker hända, säger kommunalrådet Johan Andersson. Det väcktes ett nytt intresse för Sollefteå som inte funnits eller som inte varit lika tydligt tidigare, både som boendekommun och som etableringsort.

Sollefteås fantastiska resa

I tider av förändring går det bra för Sollefteå, som fortfarande har rimliga huspriser och som tack vare vattenkraften fortfarande kan hålla konkurrenskraftiga elpriser. Det tycks vara rätt plats att vara på om man söker trygghet, enkelhet och förhållandevis låga etableringskostnader.

– Vi är inne i en positiv spiral som vi inte har fått vara med om på många decennier, fortsätter Johan Andersson. Vi har flera större etableringar på gång utöver regementet, vi har en näringslivsutveckling som går åt rätt håll och vi ser även ett större intresse för kommunen bland besökare.

Sollefteå har gjort en fantastisk resa under de senaste åren, och klättrat snabbt på Svenskt Näringslivs lista över kommuners näringslivsklimat. Kommunens arbete för att förenkla för etableringar och utveckla företagandet är en starkt bidragande faktor i det.

Dessutom arbetar kommunen mycket med landsbygdsfrågor och fick pris som Årets kommun inom initiativet Hela Sverige ska leva, åsyftande det arbete som görs för att skapa och bevara en levande landsbygd.

Trenden vänder

Enligt kommunalrådet var det i första hand försvarsetableringen som vände trenden för Sollefteå.

– Redan när beslutet om att återuppbygga regementet först kommunicerades kunde vi se hur lokala företag började planera sin expansion. De, liksom vi, såg snabbt vilka stora utvecklingsmöjligheter som skulle slå rot i Sollefteå. Nu gäller det att vi kan samverka och tillvarata alla möjligheter som finns. Goda kommunikationer är också någonting vi arbetar offensivt med, bra avgångar med flyget och att åter få tillgång till persontrafik på järnvägen i Sollefteå.

Det ska byggas ett helt nytt regemente i Sollefteå, men det kallas ofta för återuppbyggnad då det under lång tid fanns en stark militär närvaro lokalt. Byggnationen förväntas påbörjas under året, men redan under 2023 förvärvades fastigheter av privata aktörer och lokaler som inte varit uthyrda på länge började hyras ut.

Behöver se ökad inflyttning

Det är en helt annan aktivitet i Sollefteå idag, det märks och känns inom hela näringslivet.

– Försvarets verksamhet har redan kommit igång i mindre skala och vi ser fram emot att få se den utvecklas. Vi vet också att det kommer att etableras andra verksamheter lokalt, och vi behöver locka fler invånare till kommunen för att företagen ska kunna expandera med rätt kompetens, påtalar Johan Andersson.

Den största privata etableringen är Unipers förslag om att bygga en ny produktionsenhet för grönt flygbränsle i Långsele. För att säkerställa en framgångsrik framtid för Sollefteå är det avgörande att fortsätta strategiskt fokusera på att främja tillväxt och utveckling. Genom att engagera samhället, näringslivet och offentliga sektorn i gemensamma insatser, kan Sollefteå stärka sin position och skapa en hållbar grund för långsiktig välfärd.