Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lokal teknikkonsult med norrländskt perspektiv  

Gällivare är en av Sveriges snabbast växande kommuner om man ser till antalet arbetstillfällen som skapas i samband med industrins gröna omställning. Den pågår för fullt och omfattar all industriell verksamhet, inte bara nya etableringar. Vill man jobba med den gröna omställningen ska man söka sig till Alteco System i Gällivare.

De stora styrkorna finns inom konstruktions- respektive projektledningstjänster. Här har Alteco byggt upp spjutspetskompetens under många år för att idag vara en av regionens främsta på området.

Henrik Vuorinen är vd på Alteco System. Han berättar att det finns ett ständigt rekryteringsbehov på företaget, liksom hos väldigt många andra företag i Gällivare.

– Vi är med i flera av de stora projekt som pågår i Norrbotten och behöver självklart bemanna i enlighet med det, säger Henrik.

Alteco System är en mångsysslare som kan leverera i många olika typer av projekt. De stora styrkorna finns inom konstruktions- respektive projektledningstjänster. Här har Alteco byggt upp spjutspetskompetens under många år för att idag vara en av regionens främsta på området.

Innovativa lösningar inom mekanikkonstruktion och projektledning är de största områdena, men Alteco har även kompetens inom byggledning, VVS och rörkonstruktion. De stora gruvindustrierna i norr är kunder, men all industri som befinner sig i utveckling och speciellt gällande den gröna omställningen är intressant.

Det lokala alternativet

Det finns ett antal stora teknikkonsulter i Sverige, men Alteco är ett lokalt alternativ i Norrbotten och Västerbotten, med kontor i Skellefteå, Luleå, Jokkmokk, Gällivare och Kiruna. Att finnas nära kunderna och att förstå kundernas behov på djupet är anledningen till etableringarna.

Alteco startade i Gällivare och det är fortsatt en bra strategisk utgångspunkt för verksamheten i Norrbotten. Här finns de största gruvbolagen i Norden, och här pågår riktigt stora investeringar även inom andra industrisegment. Även på de andra orterna växer verksamheten i takt med att företagen lär känna vad Alteco levererar. - Att följa malmens värdekedja nedströms till kusten och de industrier som finns där känns naturligt, säger Henrik Vuorinen  

– Vi växer med regionen men vi ska fortsätta vara det personliga och lokala alternativet, säger Vuorinen. Det är viktigt för oss att våra kunder kan känna sig trygga med sitt val, att de vet att de kan kontakta oss oavsett vad det gäller och att vi alltid kommer med en lösning.

– Samma gäller för personalen som är vår viktigaste resurs. Att kunna ha spännande arbetsuppgifter, vara delaktig och kunna påverka i en platt organisation är saker som ger ett roligt arbete som man trivs med. När man har balans i livet då kan man prestera på topp vilket är Altecos signum, avslutar Henrik Vuorinen.