Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Absorbest –världens främsta inom superabsorberande material

Absorbest i Kisa är ett mindre företag med stor geografisk spännvidd, man tillverkar och distribuerar produkter baserade på superabsorberande material. Företaget etablerades 1997 av nuvarande VD Rolf Rovaniemi och Torbjörn Hansen. Visionen var då att kunna bistå en växande marknad, framförallt sjukvården men även övrig industri med absorbenter som tar upp vatten med upp till 100 liter/m2 utan att droppa.

Absorbests kunder återfinns inom flera olika segment, bl.a. inom sjukvården, livsmedels- och tillverkningsindustrin. Idag säljs Absorbest högpresterande produkter i drygt 20 länder världen över, all tillverkning sker i Kisa. Det handlar till viss del om kundspecifik framställning, men Absorbest har framförallt ett sortiment med världskända produkter som exempelvis DryMax, inom sårvård för kraftigt vätskande sår och inom operation för i huvudsak en säkrare operationsmiljö på golv och bord genom att absorbera och kapsla in infekterad kroppsvätska utan att droppa.

Unika produkter med brett användningsområde
Absorbests unika produkter kan användas inom alla områden som är i behov av vatten absorption men den absorberar dock ingen olja. Operation och sårvård är de största områdena där produkten används för absorption och kontroll av infekterade vätskor. Absorbest utvecklar och framställer material som kan absorbera upp till 100 liter vatten per kvadratmeter utan att droppa, detta är det bäst absorberande materialen i världen.

Stränga kontroller
Vid produktionen förlitar man sig på inline kvalitetskontroll med kamera.Under våren har Absorbest utökat med en ny produktionslinje, Absorbest gick mot strömmen med ny-anställningar under 2009 då andra företag permitterade. Absorbest bedriver en verksamhet som är unik för sårvården. Utveckling och modernisering bedrivs kontinuerligt. Det blir spännande att se vilka nyheter som presenteras under 2010!

Urmas Peterhoff
Maria Lind