Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Adaptus står för flexibilitet, trygghet och teamkänsla

Stockholmsföretaget Adaptus bemanning & personalrekrytering ställer höga krav på sig själva och den egna verksamheten – företaget ska helt enkelt locka de bästa medarbetarna inom distribution, entreprenad samt logistik och produktion. Adaptus sneglar nu på Göteborg och en möjlig expansion.

Adaptus verksamhet etablerades 2002 och har under de senaste åtta åren vuxit i en oerhört hög takt, företag blev Gasellföretag både 2007 och 2008. Idag är Adaptus Scandinavia en koncern med tre dotterbolag, varav ett med verksamhet i Norge. Omkring 200 personer är anställda inom koncernen, främst i Storstockholm, Uppsala och Mälardalen samt Oslo.
Under 2010 undersöks möjligheterna för expansion, i första hand mot Göteborgsområdet. Det blir även ett spännande år med tanke på att företaget blir certifierat enligt ISO för kvalitet och miljö.

Det självklara valet
Adaptus erbjuder bemanningslösningar ur ett större perspektiv, där man tar hand om hela kedjan – från rekrytering och personalansvar till vidareutbildning av konsulter på plats. Företaget verkar främst inom de tre affärsområdena distribution, entreprenad och logistik/produktion. Adaptus ämnar vara ett självklart val för stora och medelstora företag i regionen, med rätt person på rätt plats och ett starkt ledarskap tillgodoser Adaptus företagens behov, oavsett konjunktur.
Kunderna känner en stor trygghet i att veta att Adaptus håller dem med marknadens bästa personal, och det på ett kostnadseffektivt sätt. På Adaptus tillämpas korta beslutsvägar och en flexibilitet som möjliggör snabba insatser vid arbetstoppar. Adaptus antar även helhetsuppdrag och kan på kort tid tillsätta hela avdelningar med kompetent personal. Uppdragen varierar, inom Adaptus har man därför satsat på att anställa efter mångfaldsprincipen.

Kvalitet lönar sig
För drygt ett år sedan, ungefär samtidigt som finanskrisen förklarats officiell, antog Adaptus ett strategiskt mål som skulle gälla för tiden som lågkonjunkturen förväntades vara.
– Vi satsade på att marknadsföra oss offensivt hos företagen, och vårt budskap var att vi är en kvalitetsleverantör av bemanningstjänster, vi levererar ett mervärde för våra samarbetspartners och vi värdesätter långsiktiga relationer. Gensvaret var mycket positivt, vi har flera längre kontrakt och verksamheten har ökat med ca 20 procent under 2009, berättar Anton Lindh, marknadsansvarig och delägare. Han fortsätter:
– Vi är inte ett lågprisalternativ, men vi är ett kostnadseffektivt alternativ eftersom vi står för kvalitet i alla led. Rätt kompetens är oerhört viktigt, våra konsulter kan jobbet och behöver inte läras upp av våra kunder. Här anser jag att vi ligger i framkant.

Egen idrottsförening
Friska och glada medarbetare är viktigt för Adaptus, därför anordnas aktiviteter och sammankomster som stärker teamkänslan i företaget. Man har bl.a. en egen idrotts- och intresseförening som årligen arrangerar olika evenemang och idrottsaktiviteter. Tryggheten är också viktig, därför ser Adaptus till att vidareutbilda personalen vid behov, samt att hålla sig a jour med marknadens trender och efterfrågan inom de branscher man verkar.

Annika Gullberg
Maria Lind