Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Adecco – Skellefteås främsta HR-partner

Adecco vill vara det naturliga valet av HR-partner för framtidsdrivna företag i Skellefteå. Som världstäckande aktör med lång erfarenhet inom hela HR-området kan Adecco erbjuda en helhet som få andra. Från att ta hand om rekrytering och bemanning vid behov till att axla rollen som kundens externa HR-avdelning, Adecco löser kundernas problem oavsett omfång.

Skellefteå präglas traditionellt sett av en stark tillverkande industri, därför finns också Adeccos största kundsegment här. Dagens processindustri är ofta långt automatiserad, kompetenskraven är därför höga. Tack vare avancerade rekryteringsverktyg säkerställer Adecco att rätt kompetens hamnar på rätt plats och naturligtvis i rätt tid.

Trygghet i rekryteringsprocessen
Adecco sysselsätter fler än 100 personer på konsultbasis runtom i Skellefteå. Uppdragen varierar i omfattning, från ett par dagar till ett halvår. Eftersom marknaden är dynamisk krävs en stor flexibilitet och ett brett kunnande hos konsulterna.
– Eftersom vi har funnits här i drygt tio år har vi god kännedom om företagen i regionen och om vilka krav som ställs på våra konsulter, säger Michael Stark, kontorschef.
Att rekrytera rätt konsulter är det viktigaste momentet i hela Adeccos verksamhet, med rätt konsulter menas medarbetare som besitter rätt kunskap och erfarenhet men som även har god social kompetens. Konsulterna är företagets ansikte utåt och bidrar till att skapa ett gott rykte för Adecco som HR-partner. En felrekrytering kan dessutom kosta upp till 700.000 kronor.

Bedömer kandidaternas framtida prestation
Adecco Rekrytering stöder sig på forskningsresultat i valet av metoder som har högsta validitet och reliabilitet för att man skall kunna få fram så mycket relevant information om kandidaterna som möjligt.
Dessa metoder och verktyg, tillsammans med utbildade och erfarna konsulter, borgar för att på bästa sätt bedöma kandidaternas framtida prestation i nya befattningar. Valet av nya medarbetare kommer att påverka Adeccos kunders utveckling och framgång.
– För att skapa ökad trygghet i rekryteringsprocessen både vår egen men även när vi rekryterar externt, använder vi oss av välbeprövade metoder där personlighetstester, både skriftliga och muntliga, är en viktig del. Vi kan hjälpa till och ta fram lämpliga kandidater även när kunden efterfrågar väldigt specifika attribut.

Hög kvalitet viktigast
Human Capital Solutions (HCS) är ett tjänsteområde som Adecco växer inom. Alla tänkbara personalfrågor och omställning innefattas inom det breda HCS-området. För företag som vill satsa mer på sin kärnverksamhet kan Adecco sköta hela rekryteringsarbetet och fungera som en extern personalavdelning.
Att växa inom andra segment, bl.a. olika tjänsteområden och handel, hör till Adeccos tillväxtambition för Skellefteå. Industrin kommer naturligtvis att utgöra det största enskilda segmentet, här har Adecco lång erfarenhet efter många års nära samarbete med flera av Skellefteås främsta industrier.
– Att förfina våra verktyg för att rekrytera de bästa konsulterna ligger också i vår övergripande ambition. Vi har för avsikt att växa, men det viktigaste är inte att växa volymmässigt, utan att fortsätta hålla hög kvalitet, rundar Michael Stark av med.