Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog – attraktivt alternativ till storstadsbyråerna

Oavsett verksamhetsområde, storlek och ekonomiska tillväxt behöver de flesta företag anlita en advokat åtminstone några gånger under sin verksamhetstid. Det kan vara vid förändringar som överlåtelse vid ett generationsskifte, eller vid milstolpar då företaget kanske ska lansera en ny produkt och behöver skydda varumärket. Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog har djupgående kompetens för att ta hand om alla typer av ärenden inom affärsjuridik. Samtidigt har man som fullservicebyrå kunskap inom familje- och humanjuridik.

Sylwan & Fenger-Krog är den största advokatbyrån i Dalarna med kontor i Ludvika, Falun och Mora.
– Dalarna är en spännande region som präglas av en stark entreprenörsanda med mycket nyetableringar inom flera olika segment, kommenterar advokat Axel Eskeby. Vi samarbetar gärna med unga företag, eftersom vi vet att vi har mycket kunskap att tillföra som ofta är viktig för nyetablerade företags utveckling. Som exempel har vi ett långvarigt samarbete med företagsinkubatorn och Stiftelsen Teknikdalen här i regionen, där vi bl.a. hjälper till att skapa ordnade relationer mellan delägare och skydda nya idéer och innovationer. Vi kan också vara ett stöd i uppstartsfasen av nya företag tack vare vår långa erfarenhet av unga företags utmaningar.

Viktigt att värna sin verksamhet
Axel Eskeby understryker vikten av att ha tydliga avtal och väl skyddade varumärken och andra immateriella rättigheter.
– För att skapa bästa förutsättningar för en god affärsverksamhet krävs att man skyddar sina rättigheter och intressen. Vi är till för företag som vill värna sin verksamhet, stora som små, och vår kompetens gör oss till ett attraktivt alternativ till storstadsbyråerna. Företag i regionen ska kunna vända sig till en lokal aktör. Kanske vår främsta styrka ligger i att vi har ett flertal kvalificerade affärsjurister med olika specialistområden.
På Sylwan & Fenger-Krog tillägnas varje klient ett specialistteam som säkerställer hög tillgänglighet och kompetens som passar för just den kundens verksamhet.
– Vi måste svara på alla typer av företags krav, både här i länet och utanför. Vi har lyckats bra med detta. Vi har också haft en stark tillväxt under de senaste tre åren, då vi bl.a. anställt fem jurister.

Jämställd advokatbyrå
Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog arbetar målmedvetet för att få en jämnare könsfördelning i företaget, och har nu fått in sin första kvinnliga delägare. Byrån har idag fem kvinnliga jurister och strävar efter att öka jämställdheten.
– Vi eftersträvar självklart rätt kompetens när vi rekryterar. En jämn könsfördelning ökar vår konkurrenskraft, poängterar Axel Eskeby.
Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog har verksamhet i Falun Ludvika och Mora. Alla tre kontor utgör en helt integrerad verksamhet med fullservice på alla kontoren. Sylwan & Fenger-Krog är med andra ord en naturlig partner för både nya och väletablerade företag i Dalarna och ett konkurrenskraftigt lokalt alternativ till de större byråerna i storstäderna.