Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

ÅF – en naturlig samarbetspartner

Ångpanneföreningen, eller kort och gott ÅF, har rötter sedan 1895 och är idag en viktig samarbetspartner inom flera segment. Fokus i verksamheten ligger på Energi och Hållbarhet.
– Inom ÅF finns det en aldrig sinande kunskap inom teknik och vi vill gärna ligga i framkant inom de områden där vi verkar, säger Niklas Karlsson, teamledare på ÅF i Växjö.

ÅF i Växjö har funnits i 50 år och sysselsätter idag cirka 35 anställda. Upptagningsområdet är hela sydöstra Sverige och man vänder sig främst till företag som förstår vikten av energisamarbeten och som är intresserade av att använda ÅF´s samlade tekniska förmåga.
Företaget antar banbrytande tekniska utmaningar för att på sikt tillföra nytta för näringsliv och samhälle. Framför allt handlar det om att hjälpa kunderna att bli mer lönsamma och därmed på sikt också skapa lokal konkurrenskraft för företagen i Kronobergs län.
– Vi jobbar mycket med effektivisering, optimering och hushållning av energi och har ett antal energisamarbeten med olika intressanta företag Vår morot i projekten är att vår ersättning för nedlagda kostnader tas från den energibesparing vi gemensamt med företagen uppnår, säger Niklas Karlsson.

Fyra divisioner
För att kunna erbjuda bästa tänkbara service med rätt kompetens består ÅF av de fyra divisionerna Energy, Industry, Infrastructure och Technology. Koncernen spelar utan tvekan en viktig roll för utvecklingen inom samtliga segment, med stort inflytande inom bland annat energi, processindustri, samhällsbyggnad och kommunikation.
Med bas i Europa följer ÅF kunderna ut i världen och med cirka 4 500 medarbetare har man tillgång till en av marknadens mest heltäckande kompetensbaser och dessutom en erfarenhet som få kan överträffa.

Modern teknik och tradition
ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modernaste teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. Få teknikkonsulter har idag samma bredd och resurser.
Genom sin breda kunskap får ÅF förmånen att vara en resurs i en rad framtidsinriktade uppdrag inom de mest skiftande områden för både stora och små företag. Det kan vara allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar.

På ÅF i Växjö arbetar man, förutom med energieffektivisering, mycket med el- och brandlarmsrevisioner, VVS- och elprojektering, infrastruktur samt elkraft och automation.
– Det nya är att vi satsar på miljöklassificering av byggnader, kontrollansvariga enligt PBL, täthetsprovning av klimatskal, både under och efter byggprocessen, samt traditionell bygg- och projektledning. Jag har själv varit inblandad i återuppbyggnad efter en stor brandskada på Profilgruppen i Åseda, berättar Niklas Karlsson.
ÅFs absoluta oberoende av leverantörer och andra samarbetspartners garanterar den bästa lösningen. Därför skapar ÅF lönsamma, säkra och hållbara lösningar för kunderna.

ÅFs kärnvärden:
• Enastående medarbetare
• Teamwork
• Absolut oberoende

Teknisk kunskap
Niklas Karlsson menar att det är viktigt att den tekniska kunskapen finns när man ska utveckla samhällets kärnfrågor inom hållbarhet och energi.
– Vår främsta utmaning är att rekrytera motiverade teknikkonsulter. Det gör vi genom att erbjuda intressanta och spännande projekt. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller ny teknik och kunskap samtidigt som vi kan erbjuda ett helhetskoncept, där vi kan hantera samtliga skeden i processen. Jag tror att helheten är mycket uppskattad bland våra kunder och vi kommer att fortsätta rusta för framtiden och sträva efter frontpositioner i kommande projekt, säger Niklas Karlsson avslutningsvis.