Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

ÅF i Karlstad kraftsamlar för kommande tillväxt

ÅF kombinerar avancerat ingenjörskunnande, förnyelse och modern
teknik med mångårig tradition och förankring i svensk industri. Få teknikkonsulter har idag samma bredd och resurser som ÅF, som idag står för allt från utveckling av mobiltelefoni till projektering av kompletta energianläggningar. Tack vare skarpa projekt och lukrativa samarbeten fortsätter ÅF att växa både lokalt och globalt. I Karlstad har man under slutet av 2011 sett ett genombrott, bl.a. i samband med order från Metso Paper Karlstad.

I Karlstad sysselsätter ÅF ca 150 personer framförallt inom affärsområdena Industri, Infrastruktur och samhällsplanering samt IT och produktutveckling. Lokalt finns alla tänkbara kompetenser som kopplas till dessa affärsområden tillgängliga, från civilingenjörer inom kraft och automation till IT-utvecklare.

Samarbetet med Metso Paper Karlstad
ÅF i Karlstad förvaltar hela IT-lösningen för Hertz i Norden, uppdraget omfattar både förvaltning av befintliga system och utveckling av nya lösningar som bidrar till större kostnadseffektivitet och mervärden som exempelvis ökad kundnytta för Hertz kunder.
– Vi har ett flertal stora projekt på gång inom de olika affärsområdena samtidigt, berättar Mats Nilsson, affärsområdeschef IT och produktutveckling i Karlstad. Vi har bl.a. ett samarbete med Metso Paper där vi ska leverera el- och automationslösningar, rör- och anläggningskonstruktion för process- och kringsystem till en mjukpappersmaskin, s.k. tissuemaskin.
Slutkunden finns i Chile och uppstarten av produktionsanläggningen är planerad till senhösten 2012. ÅF måste därför leverera hela lösningen inom första kvartalet 2012.

Stark tillväxtambition
ÅF har en stark tillväxtambition där man siktar på att fördubbla personalstyrkan till 2015. Att växa genom förvärv hör till koncernens strategi, i slutet av 2011 förvärvades bl.a. ett tjeckiskt bolag som fokuserar på infrastrukturell konsultverksamhet som också är en av huvudinriktningarna för ÅF.
– Under 2011 upplevde vi ett genombrott här i Karlstad, inte minst i samband med ordern från Metso Paper. Naturligtvis ser vi fram emot liknande uppdrag framöver. Vi använder en 3D-modell för att optimera materialåtgång och effektivisera våra processer, en metod som passar för alla möjliga typer av uppdrag och som vi kommer att implementera mer framöver, konstaterar Mats Nilsson som avslutning.

Kort om ÅF
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Inom koncernen, på global nivå, ryms idag sex affärsområden: Hållbarhetstjänster, Energi och miljö, Industri, Infrastruktur och samhällsplanering, Besiktning, provning och certifiering samt IT och produktutveckling. ÅF har idag cirka 4 500 medarbetare med bas i Europa, men verksamheten är global med projekt och kunder över hela världen.