Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

ÅF-Kontroll – över 100 års erfarenhet av teknisk kontroll inom svensk industri

Vi träffar Joakim Wikeby, chef i Västsverige för ÅF-Kontroll AB, för en kort intervju. ÅF-Kontroll ingår i ÅF-koncernen som är Nordens ledande teknikkonsultföretag med ca 4500 medarbetare.
ÅF-Kontroll är ett ackrediterat tredjepartsorgan som gör opartiska kontroller av produkter, industrier, processer och mycket mer. Joakim påpekar att oberoendet är en kärnfråga och att man jobbar aktivt för att underhålla denna status genom hela företaget.

Ett företag med anor
I början av 1800-talet introduceras ångmaskiner inom svensk industri, de användes sedan även för att driva båtar och lok. I början av utvecklingen var ångmaskinerna överdimensionerande och väldigt tunga, men med tiden blev tunnare ångpanneväggar standard. Detta i kombination med högre tryck gjorde dessvärre att explosioner och olyckor blev allt vanligare. Man pratade då om att införa statlig kontroll av ångpannor, men detta drog ut på tiden, varför privata ägare drev på utvecklingen. Privata ångpanneföreningar med statligt godkännande blev lösningen på problemet, och 1895 bildades den första Ångpanneföreningen.
Ångpanneföreningens verksamhet bestod i början endast av kontroll och besiktning, men blev med tiden bredare och inkluderade sedan annan teknisk konsultverksamhet. Idag står kontroll och besiktning för ca tio procent av ÅF koncernens totala omsättning.
ÅF är ensamma inom den svenska kontrollbranschen om att ha inhemska ägare, där forskningsstiftelsen Åforsk, bildat 1985, är den största ägaren. Åforsks styrelse har ledamöter utsedda av bland andra Ingenjörsvetenskapsakademien, Skogsindustrierna och Svenska Kraftverksföreningen.
ÅF-Kontroll är verksamma inom teknisk kontroll, som alltså är grunden till hela ÅF koncernen. I huvudsak handlar detta om besiktning av lyftanordningar och tryckkärl samt oförstörande provning, men man erbjuder även tilläggstjänster som miljökontroll, utbildning, riskbedömning och certifiering.

Service och flexibilitet i fokus
Under tiden som vi reflekterar över ÅF-Kontrolls långa historia ställer vi frågan: vad står ÅF-Kontroll för?
– Vi jobbar hårt för att vara serviceinriktade genom att alltid försöka förstå kundens behov. Vi vill också tänka i nya banor och undersöker alltid om man kan göra saker bättre. Vår slogan är ju ”Nytänkande med erfarenhet”, och den stämmer faktiskt väldigt bra, säger Joakim Wikeby och fortsätter:
– Faktum är att vi har en unik position, då vi har tillgång till ÅF:s enorma kunskapsbank samtidigt som vi jobbar oberoende av ÅF och väldigt lokalt nära våra kunder.

ÅF-Kontroll har kunder inom t ex kärnkraft och petrokemiindustrin, med höga krav på spetskompetens och avancerad provningsutrustning.
– Samtidigt har vi många mindre kunder som ställer andra typer av krav, som att det t ex ska vara lätt att nå oss och få hjälp omgående. Båda dessa ytterligheter kräver lika mycket av oss, påpekar Joakim.

Populär arbetsgivare
Region Väst sträcker sig från Värmland i norr till Varberg i söder och inåt halva landet. ÅF-Kontroll kan nu erbjuda sina tjänster lokalt även kring Trollhättan och Lysekil, då f.d. Kvalitetsteknik AB numera ingår i ÅF-Kontroll efter ett förvärv.
Trots den allmänna lågkonjunkturen har ÅF-Kontroll anställt en hel del nya medarbetare under det senaste året. Samtidigt har man en mycket låg personalomsättning. ÅF-koncernen tycks vara en populär arbetsplats; vid en undersökning 2009 där man frågat både teknologstuderande och yrkesverksamma tekniker, visade det sig att ÅF är bland de absolut populäraste arbetsgivarna i landet.

Roland Andersson
Maria Lind