Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

ÅF – naturlig partner för utveckling i Dalarna

Över 100 år har passerat sedan etableringen av den första svenska ångpanneföreningen i Malmö i slutet av 1800-talet. Snart bildades fler föreningar landet över och man fick snabbt ett stort inflytande inom svensk industri. Idag utgör Ångpanneföreningen, eller kort och gott ÅF, en viktig samarbetspartner inom flera segment. I Dalarna expanderar verksamheten i takt med kringliggande industri, det handlar till en början om minst 25 nya tjänster enbart i Borlänge.

För att kunna erbjuda bästa tänkbara service med rätt kompetens består ÅF av de fyra divisionerna Energy, Industry, Infrastructure och Technology. Koncernen spelar utan tvekan en viktig roll för utvecklingen inom samtliga segment, med stort inflytande inom bl.a. energi, processindustri, samhällsbyggnad och kommunikation. Med bas i Europa följer ÅF kunderna ut i världen och med ca 4500 medarbetare har man tillgång till en av marknadens mest heltäckande kompetensbaser och dessutom en erfarenhet som få kan överträffa.

Bidrar med kunskap för energieffektiva företag
Dalarna har ett starkt industriarv grundat på berg, skog och vatten (energi). Här arbetar ÅF med skarpa projekt över gränserna inom framförallt stål- och pappersindustri samt energibranschen.
– Vår främsta utmaning är att rekrytera teknikkonsulter, vi måste behålla kompetensen här i länet och det gör vi genom att erbjuda intressanta och motiverande projekt, förklarar Anders Lundin, regionchef för Norra Sverige inom affärsområdet installation som går under division Infrastructure.
ÅF antar banbrytande tekniska utmaningar för att på sikt tillföra nytta för näringsliv och samhälle. Framförallt handlar det om att hjälpa kunderna bli mer lönsamma och därmed på sikt också skapa lokal konkurrenskraft för Dalarna.
Länsstyrelsen har precis startat ett nytt projekt för att hjälpa företag i regionen bli mer energieffektiva. ÅF har kontaktats för att genomföra en del av förbättringsarbetet där man framförallt vill öka medvetenheten hos företag för att de ska förstå vilka möjligheter som finns för att spara energi.
– Det finns stora vinster att göra för både företag, samhälle och miljö. Det gäller att näringslivet får upp ögonen för dessa möjligheter, och det hör till vår uppgift att bidra med kunskap och erfarenhet för att driva igenom projekt av det här slaget. Samtidigt har vi en hel del utvecklingsprojekt på gång inom stål- och pappersindustrin, här pågår ständiga förbättringar och vi är och har länge varit en naturlig partner för vidare utveckling.

Strävar efter frontpositioner
För att ÅF ska kunna bidra med nyttiga tjänster och skapa lönsamhet i kundföretagen krävs en skarp kompetens. Enbart i Borlänge finns 25 nya tjänster att fylla och i och med det så har företaget ca 140 konsulter bara i Dalarna inom en rad teknikområden. ÅF arbetar kontinuerligt och intensivt med att lokalisera rätt kompetens. Här spelar bl.a. högskolorna en viktig roll.
– Vi växer i takt med våra kunder och deras behov. Vi måste fortsätta hålla en hög kompetens för att kunna ta oss an de mest komplexa projekten. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller ny teknik och kunskap, samtidigt förvaltar vi vårt arv som anrik aktör. Jag tror att helheten är mycket uppskattad bland kunderna, vi kommer att fortsätta rusta för framtiden och sträva efter frontpositioner i kommande projekt, konstaterar Anders Lundin som avslutning.