Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Affärshögskolan i Uddevalla levererar utmaningar

Affärshögskolan i Uddevalla har myntat en ambitiös slogan: gångavstånd till ett nytt jobb. Men faktum är att det stämmer, här får studenterna en gedigen utbildning samtidigt som de tillgodogör sig viktiga kontakter för sitt framtida yrkesliv. Till hösten startar Affärshögskolan två, eftertraktade utbildningar i Uddevalla, utbildningar som ligger helt i linje med skolans profil och svarar på näringslivets behov.

Marknadsinriktad företagssäljare samt Affärsinriktad redovisningsekonom är Kvalificerade Yrkeshögskoleutbildningar som kommer att starta i Uddevalla till hösten. Det är det sjätte intaget som Affärshögskolan i Uddevalla nu påbörjar med just dessa program.
Marknadsinriktad företagssäljare är en bred utbildning där studenterna själva kan välja inriktning, utbildningen förenar det bästa av två världar och man kan välja att läsa mer marknadsföring alternativt fokusera mer på företagssäljarsidan i synnerhet under de arbetsplatsförlagda perioderna i utbildningen.
Den andra utbildningen, Affärsinriktad redovisningsekonom, är helt yrkesinriktad och tillämpar ett stort inslag av praktik. Man räknar med att upp till 90 procent av deltagarna ska få arbete inom sex månader efter utbildningen.

Uddevalla förstklassig studieort
Uddevalla ligger vackert utmed Bohusläns kust, med närhet till allt man kan tänka sig i form av service och rekreation. Här finns ett förstklassigt utbud av studie- och arbetsmöjligheter och havsnära boende. Som småstad har Uddevalla en speciell charm, och faktum är att många väljer Uddevalla som studieort enbart för den trivsamma omgivningen.
– Vi har ökat markant i antalet studenter under senare år, bekräftar Gisela Falck, Platschef på Affärshögskolan i Uddevalla. Vi strävar efter att utveckla befintliga utbildningar samt även utöka antalet utbildningar kontinuerligt. Vi undersöker möjligheter hela tiden, framförallt uppmärksammar vi näringslivets vibbar, efterfrågan styr utbildningsinnehållet. Vi ska utbilda för att våra studenter ska få arbete, det är vår huvudmålsättning.

Uppmuntrar entreprenörskap
Gisela berättar att man gärna vill uppmuntra för ett ökat entreprenörskap bland studenterna. Affärshögskolan vill skapa en brygga mellan utbildning och arbetsliv, en naturlig del är att även uppmuntra studenter till att starta eget. Ett exempel på detta är den årliga tävlingen där studerande kan vinna sitt eget aktiebolag. Med i juryn sitter bland andra Bert Karlsson samt GeKås VD Boris Lennerhov.
– Vi har en stark entreprenörsanda i regionen över lag. Våra studenter är målmedvetna, självständiga individer som söker utmaningar. Vi är noga med att ta tillvara på den enskildes speciella kompetens, och vi tillämpar skarpa urvalsverktyg för rekrytering av både lärare och studenter, rundar Gisela Falck av med.