Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ågab Syd – specialisten på återvinning

Återvinningsföretaget Ågab Syd AB tar hand om rivningsmassor som tegel, betong, asfalt och lera och vänder sig mot såväl företag som privatpersoner. Företaget är etablerat på två ställen i Malmöområdet och i Ystad intill Sysavs anläggning.

Ågab Syd AB startades 1999 av dåvarande Vägverket och Sydsten. Idag ägs bolaget av Sysav (40%), Sydsten (40%) och AkkaFRAKT (20%). Sysav, som står för Sydskånes Avfallsaktiebolag, svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Sydsten är en ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, torrbruk, krossprodukter och grus i Skåne, Blekinge och Halland.
AKKAFrakt är en transport- och logistikkoncern med bas i södra Sverige.
Ågab tar tillvara på byggmaterial och genom att återvinna materialen sparas naturtillgångar. Dessutom slipper avfallslämnarna att betala avfallsskatt.
Vid större volymer kan Ågab komma till arbetsplatsen med mobil sikt- och krossningsanläggning. Återvinning på plats av asfalt och betong samt rätt hantering av matjord och blandade material sparar onödiga lastbilstransporter, ger lägre kostnader och minskad miljöbelastning.

Klarar det mesta
– Vår styrka är att vi har en bra ägarbild och ett stort kontaktnät. Dessutom har vi bra tillstånd och klarar av det mesta när det gäller återvinning, säger Ronny Olofsson, platschef på Ågab Syd AB.
Ågab Syd vänder sig mot såväl företag, främst bygg- och anläggningsfirmor, som privatpersoner.
Företaget tar emot betong, asfalt, tegel, jord, trädgårdsavfall, ris, stubbar etc. Allt sorteras, siktas och krossas i de respektive anläggningarna.
– Vi tar också hand om olika saneringsprojekt i form av förorenade massor och vi säljer betongklossar för olika logistiklösningar, s.k. Ågab-block, berättar Ronny Olofsson.
Ågab finns etablerat på två ställen i Malmöområdet: Utögatan i norra hamnen och i Oxie mot Skabersjö by. På anläggningarna i Malmö finns ett stort urval av olika grus och makadamfraktioner. Här finns till exempel sand, grus, makadam, jord och Hasselfors Gardens trädgårdsjordar. De flesta av produkterna kan levereras i storsäck.
I Ystad finns Ågab intill Sysavs anläggning i Hedeskoga. Inom kort kommer företaget även att etablera en anläggning i Helsingborg.
– Företag är bra på att återvinna. Det är vi mer eller mindre tvingade att göra om vi ska vara kvar i våra branscher, säger Ronny Olofsson.
Bland stora projekt för Ågab den senaste tiden kan nämnas en sanering på företaget Dresser Wayne AB i Malmö tillsammans med Trellegräv AB.

Hård konkurrens
Då Ågab startade sin verksamhet 1999 var företaget det enda i sin bransch i Malmöregionen. Konkurrensen för företaget har hårdnat betydligt de senaste åren.
– Idag finns det fler aktörer i regionen i vår bransch och det innebär att vi hela tiden måste hitta nya affärsområden med nya tjänster att erbjuda våra kunder. Vi kanske får utöka återvinningen och inrikta oss mer på industrin. Vi har nyligen byggt en ny, stor sorteringshall på 1500 kvadratmeter i Malmö, säger Ronny Olofsson.
Ågab Syd AB omsatte drygt 30 miljoner kronor 2012 och hanterade cirka 340.000 ton.