Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

AIR FRANCE och KLM banar väg för det gröna flygets utveckling

Flyget står inför en omdaning, KLM har med sin demonstrationsflygning som ägde rum i november 2009 visat att det gröna flyget nu är fullt möjligt. Genom att KLM varit med och etablerat SkyEnergy, en investering i biobränsle för flyget, befinner man sig ytterligare ett steg närmare visionen om en hållbar utveckling med ett klimatsmart flyg.

Miljöarbetet är en central del av AIR FRANCE och KLM:s verksamhet, med flera strategiska satsningar som borgar för en hållbar utveckling. På koncernnivå har AIR FRANCE och KLM utvecklat program för att kontrollera och på sikt kunna eliminera emissioner, man arbetar även aktivt med att reducera buller och bränsleförbrukning. Att ansträngningarna bär frukt har bevisats genom att AIR FRANCE och KLM mottagit utmärkelsen som ledande flygbolag i Dow Jones Sustainability Index för femte året i rad, en global mätning som genomförs årligen på världens främsta miljöstrategiska företag.

Trots finanskrisen och de tuffa tider som råder fortsätter AIR FRANCE och KLM att investera i förbättringsarbetet kring miljön, och gruppen är idag det enda listade flygbolaget i ”Global 100”, världens främsta företag med fokus på hållbar utveckling. Koncernen har även fått utmärkelser för sin strategi som är i enlighet med globala mål för hållbar tillväxt. Ett exempel på detta är Airline Business hedersbetygelse Airline Strategy Awards, som AIR FRANCE och KLM mottog i juli 2009.

Tuffa mål för de kommande tio åren
KLM har länge fokuserat och varit aktiva på miljöområdet. Grundtanken bakom är att en sund miljö ger goda förutsättningar för ett sunt företagande. KLM bedriver en verksamhet som traditionellt påverkar miljön negativt, därför ämnar företaget kompensera för de CO2 utsläpp som verksamheten genererar. Framöver väntar man sig kunna ta ett steg till, med miljöoptimerade flygplan som drivs med biobränsle.

Efter omfattande investeringar flyger KLM idag med marknadens modernaste flygplan, tystgående maskiner som är mer bränsleeffektiva. Det uppskattas att KLM flyger omkring 25 procent mer bränslesnålt än likvärdiga europeiska flygbolag.

KLM har satt upp tuffa mål för den egna verksamheten, man ämnar reducera CO2 utsläppen med nära 20 procent innan 2020. Demonstrationsflygningen som genomfördes i slutet av förra året utgör helt klart en revolutionerande uppvisning, som banar väg för det nya, gröna flygets utveckling.

Airbus A380 överträffar krav
Air France ligger långt före utvecklingen och överträffar flygplatsernas krav vad gäller bullernivå, man arbetar även kontinuerligt med miljöfrågorna. Det senaste tillskottet är Air France Airbus A380, en tystgående, miljöanpassad flygplanstyp som tar över 500 passagerare.

Tryggar biobränsletillgången
KLM har tillsammans med North Sea Petroleum och Spring Associates etablerat SkyEnergy, en gemensam satsning som tryggar biobränsletillgången för flyget. KLM samarbetar sedan flera år med Världsnaturfonden (WWF), och i det närmaste kommer WWF att bidra med råd och know-how i de ekologiska frågorna för SkyEnergy.

Kort om AIR FRANCE och KLM
Air France-KLM Group bildades 2004 som en gemensam företagsgrupp. Bolagen styrs fortfarande som egna enheter från Frankrike respektive Nederländerna, men med gemensamma satsningar framförallt vad gäller strategi, miljö och utveckling. Air France-KLM Group är en av världens största vinstdrivande flygbolagsgrupp med över 107 000 anställda världen över.