Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Akademi, idrottsrörelse och näringsliv möts på unikt sätt via nya Idrottshögskolan

Göteborgs universitet och Utbildningsvetenskapliga fakulteten skapar ett nationellt kunskapscentrum för idrottslig prestationsutveckling och hälsofrämjande arbete. Kunskapscentret etableras i en ny anläggning vid Evenemangsstråket på Skånegatan i centrala Göteborg med invigning våren 2011.

Centret benämns som den nya Idrottshögskolan och bygger på en kraftinsats från Göteborgs universitet i nära samverkan med Västsveriges idrottsrörelse, Västra Götalandsregionen, Göteborgs kommun, Göteborg&Co, Got Event, Business Region samt ett antal intressenter från näringslivet, med Higab som byggherre.
Göteborgs universitets rektor Pam Fredman har uttryckt en önskan om att man genom att etablera centret ska förena kunskapstriangeln utbildning-forskning-innovation, ambitionen förverkligas genom att man nu kommer få en plattform och naturlig mötesplats för samverkan.
Den nya Idrottshögskolan kommer bl.a. att rymma Kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling (KHP), delar av utbildnings- och forskningsverksamheten inom Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) samt även delar av Lärarprogrammet med inriktningen idrott och hälsa.
– Detta är ett projekt för framtidens ökade samarbeten mellan olika intressen, förklarar dekan Mikael Alexandersson, Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Tillämpad forskning, högre utbildning, gymnasieutbildning samt den västsvenska idrottsrörelsen och kringliggande näringsliv får en gemensam mötesplats för att stödja framtidens Göteborg som Europas idrottshuvudstad.

Regionens första laboratoriemiljö för idrott och hälsa
Den nya Idrottshögskolan kommer således att inhysa Västra Götalands första laboratoriemiljö för folkhälsa och idrott med olika inriktningar. KHP kan starkt bidra till undervisning och utveckling av ämnena som berörs inom IKI, och samtidigt erbjuda en mångvetenskaplig forskningsmiljö. Även folkhälsans och idrottsrörelsens behov av kompetensutveckling, tillämpad forskning och utvecklingsarbete kan tillgodoses inom ramen för KHP.
– Det handlar om både bredd och spets inom idrott och allmän hälsa för såväl unga som gamla, för aktiva idrottsutövare, elitidrottare och allmänmotionärer. De aktiviteter som planeras inom ramarna för KHP, med inriktning rörelse, uthållighet och styrka, kommer att utgöra ett stöd för såväl universitetsstudenter som för gymnasieelever, berättar Mikael Alexandersson vidare.

Gymnasieskolan också vinnare i GU:s satsning
Stefan Öhman är gymnasieområdeschef för skolorna på Skånegatan (Katrinelundsgymnasiet, Munkebäcksgymnasiet och Burgårdens utbildningscentrum). Katrinelundsgymnasiet är dessutom Sveriges största elitidrottsgymnasium, man samverkar med regionala idrottsklubbar och förbund i inte mindre än 14 olika idrotter varav två är riksrekryterande, handboll och friidrott.
Öhman ser mycket positivt på en framtida samverkan med Göteborgs universitet via den nya Idrottshögskolan och kommenterar:
– Vi ser stora vinster med en ökad samverkan mellan de gymnasiala och eftergymnasiala utbildningsformer som finns på Skånegatan. Det blir ett kunskapskluster som starkt kommer att bidra till gymnasieskolans skarpa fokus på kost – hälsa – idrott, samt även förstärka Göteborgs ställning som en av Europas främsta idrottsstäder.
Stefan Öhman berättar att gymnasieeleverna och skolpersonal kommer att kunna samverka med andra inom KHP, bl.a. genom att gymnasieskolan får tillgång till den stora idrottshallen. Vidare finns stora möjligheter till en spännande samverkan kopplad till den kringliggande laboratoriemiljön.
– Vi har inom gymnasieskolan på Skånegatan en stor kompetens och erfarenhet när det gäller kost, hälsa och elitidrott. Att tillsammans med idrottshögskolan få medverka till en ömsesidig kompetensutveckling till gagn för elever, studenter och andra intressenter ser vi som en fantastisk möjlighet, konstaterar Öhman som avslutning.