Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Akademien som medverkar till att utveckla styrelsearbetet i Sverige

StyrelseAkademien är en sammanslutning av personer med det gemensamma intresset att verka för bättre styrelsearbete i svenska företag.
Verksamheten bedrivs i form av ett antal ideella föreningar i olika delar av landet sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige.
– Vår ambition är att sprida kunskap på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt, säger Suzanne Sandler, VD på StyrelseAkademien.

1991 tog Nils Ekblad, Öjvind Norberg och Peter Sponbergs initiativet till att bilda StyrelseAkademien. Tre år senare överlämnade upphovsmännen hela verksamheten till den ideella föreningen som idag bär namnet StyrelseAkademien Sverige.
Missionen för StyrelseAkademien är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft.
StyrelseAkademien hjälper ägare, styrelser och enskilda ledamöter att utveckla sin professionalism genom ett stort utbud av styrelseutbildningar, kurser och seminarier inom ägar- och styrelseområdet.
– Vi har idag cirka 4 300 medlemmar och det är främst personer som har eller vill ha en relation till styrelsearbete. Det är naturligtvis många med VD-poster, men också jurister, revisorer och andra. Medlemmarna är i blandade åldrar, det är inte bara 40-talister utan även 80-talister, och cirka 30 procent är kvinnor, berättar Suzanne Sandler.

Strategiarbete
Inom StyrelseAkademien förordar man att styrelsen tar ansvaret för att ett strategiarbete bedrivs, men att själva arbetet kan beredas och utföras av ledningen i samverkan med styrelsen. Fastställande av strategi är ett beslut för styrelsen och kan aldrig delegeras. Att involvera styrelsen i strategiprocessen är nödvändigt, samtidigt som det åligger styrelsen att på eget initiativ se till
• att ett strategiarbete sker
• att fastställa strategi utefter ägarkrav och ambitionsnivå
• att fatta genomtänkta beslut om den strategiska agendan
• att följa upp genomförande av beslutad strategi

Rekrytering av rätt kompetens
Genom beprövade arbetsmodeller och förmedling från bland annat den egna kandidatbanken bistår StyrelseAkademien företag med att rekrytera och förmedla ledamöter med rätt kompetens och erfarenhet till deras styrelser.
– Medlemmarna har en kunskapsbank, där de kan gå in och leta information eller söka kontaktpersoner. Medlemmarna har också rabatt på olika tjänster och ansvarsförsäkring som riktar sig direkt till den enskilde personen och alltså inte till företaget, berättar Suzanne Sandler, som tidigare har arbetat med ledarskap, information och verksamhetsutveckling. I januari 2007 blev hon verksamhetsansvarig på StyrelseAkademien.

Fyller 20 år
StyrelseAkademien fyllde 20 år 2011 och under åren har många tusen deltagare utbildats i föreningens kurser och seminarier.
– Vi kommer att fortsätta där vi har börjat och vår ambition är att växa som en kunskapsorganisation och en mötesplats, säger Suzanne Sandler och tillägger:
– Det område vi verkar inom har nästan blivit en egen bransch och det är fler och fler aktörer som poppar upp och vill utbilda styrelser till exempel. Vi ser dem inte som konkurrenter utan samarbetar gärna med alla som är professionella, har en hög kvalitet och gott syfte.