Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Akademisk kunskap leder IT till affärsnytta

Göteborgs universitet arbetar strategiskt för att skapa en bra grogrund för ökade samarbeten mellan akademi, samhälle och näringsliv. Institutionen för tillämpad IT har tagit ett steg rakt in i företagsvärlden och offentliga verksamheter genom att erbjuda ett antal fristående kurser på masternivå inom IT Management för yrkesverksamma. Med verklighetsanknutna exempel genereras nytta från dag ett, utbildningen bidrar framförallt med kunskaper och verktyg för vidare utveckling av den egna organisationens IT-strategier.

IT-världen förändras snabbt. Nya innovationer har en livslängd som näst intill kan jämföras med en dagsländas, ny teknik tillämpas visserligen över en längre period, men den ursprungliga versionen förfinas och förnyas hela tiden. Det finns därför ett uttalat behov av kompetensutveckling och fortbildning inom IT-sektorn grundat på vetenskapligt förankrad kunskap.
Genom att låta näringslivet möta och dra nytta av akademin är Göteborgs universitet och Institutionen för tillämpad IT med och formar förutsättningar för framtidens hårt konkurrensutsatta företag som ställer krav på effektivitet och tillgång till uppdaterad kunskap inom den senaste tekniken.

Akademi möter näringsliv
IT Management samordnas inom sex sammanhängande fristående kurser som riktar sig till yrkesverksamma inom framförallt verksamhetsutveckling. Kursdeltagarna kommer inte enbart från den renodlade IT-branschen – alla branscher kan dra nytta av kompetens relaterad till IT Management.
– Kursdeltagarna har ofta mellan 15 till 20 års yrkeserfarenhet, men när de kommer till våra seminarier och aktiviteter får de ändå en sorts aha-upplevelse då de får möjlighet att ta del av erfarenhet från kollegor i branschen, berättar universitetslektor Kalevi Pessi.
Samtliga kursdeltagare har lång yrkeserfarenhet, men många saknar akademisk examen. Genom kurserna får de ta del av en teoretisk förankring som kan ge ett annat perspektiv på frågor som man arbetat med länge, men som kan lösas ännu bättre med tillgång till fler infallsvinklar.
– Inom utbildningen kallar vi det näringslivsanknutna projektet för ”Uppdraget”, kursdeltagarna får möjlighet att arbeta med egna scenarion och kombinerar gärna uppslaget med reella projekt på sin arbetsplats. Att kunna använda tiden och skapa nytta för den egna organisationen ser samtliga deltagare som en av de mest värdefulla aspekterna med utbildningen.
Dessutom finns möjligheten att tillgodoräkna yrkeserfarenhet till en kandidatexamen och därmed efter IT Managementutbildningen få ut en masterexamen.

Värdet av verklighetsbaserade övningar
Förutom teoretisk kunskap och praktiska övningsexempel med verklighetsanpassade scenarion skapas uppdragsrapporter baserad på verkliga exempel och moment i utbildningen. Rapporterna kan användas för att styra upp organisationens IT-verksamhet och framförallt sprida den kunskap som gruppen tillägnats under sin utbildning.
– Genom att söka svar på en verklighetsbaserad frågeställning genererar utbildningen nytta och effektivitet redan från början. Kursdeltagarna uppskattar tillfället att byta erfarenheter med varandra och vi uppmuntrar grupparbete. Vi har också skapat en arbetsform som inte kräver att deltagarna tar ledigt från sitt arbete. Studierna är förvisso på 50 procent men med ett välplanerat upplägg kan de ändå till största delen vara kvar på sina arbetsplatser, berättar Kalevi Pessi vidare.
Företag inom alla branscher har nytta av att se över befintliga IT-strategier. Att satsa enbart på ny teknik har ingen effekt, det gäller att även se över kompetensen så att tekniken används på rätt sätt. En kurs i IT Management är en god idé för att maximera nyttan av nya IT-satsningar.