Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Åkericentralen vidgar vyerna

Efter en raketartad tillväxt de senaste fem åren ser Karlskronaortens Åkericentral (i dagligt tal ÅC Karlskrona) mycket positivt på framtiden. I pipelinen finns bl.a. stora planer på att utöka verksamheten med ÅC Logistics Center, och man hoppas även på att få vara med på resan när Karlskrona och Blekinge expanderar österut.

Åkericentralen består av tio självständiga medlemsföretag som sammantaget verkar för att det lokalt ska finnas en pålitlig och flexibel samarbetspartner för i huvudsak entreprenader och leverans av material som exempelvis grus. I centralen finns även kranbilar, grävskopor och asfalttrailers.
Åkericentralen erbjuder högkvalitativa krossprodukter genom dotterbolaget Karlskrona Transport & Ballast, där man har en egen bergtäkt i Augerum.

Utökade samarbeten
Som ett led i den kraftiga expansion som kännetecknat Åkericentralen på senare år har man investerat i 20 000 kvadratmeter mark på Verkö.
Området, idag en inhägnad plan med mycket stora utvecklingsmöjligheter, ligger inte långt ifrån Stena Lines terminaler i Karlskrona, och Åkericentralen har en vision om att förvandla planen till ett framtida logistikcenter.
Som en del av ambitionen bakom framtidens ÅC Logistics Center vill man bl.a. skapa bra grunder för samverkan med de stora företagen som finns på Verkö, exempelvis ABB och Stena Line, men även med andra nationella aktörer som använder färjan som en port österut.
– Visst går vi i expansionstankar, kommenterar koordinator Marie Sjölund. Vi erbjuder idag en omlastningszon för vidare transporter över hela Sverige. Vi befinner oss i startgroparna, och ska i det närmaste fatta vidare beslut angående nästa steg i vår vision om ett eget logistikcenter.
– Vi värnar om att vara en liten organisation med korta beslutsvägar. Vår främsta styrka är att vi kan erbjuda ett stort antal tjänster och att allt finns samlat under samma paraply, förklarar Magnus Hagström, driftledare vid Åkericentralen.
I framtidens ÅC Logistics Center kommer det att finnas stora lagringsutrymmen, vilket också främjar för framtida skräddarsydda logistiktjänster som passar den enskilda kunden.

Alla vinner på samverkan
Allteftersom järnvägsnätet byggs ut i Blekinge, ett projekt som planeras vara färdigt i juni 2014, knyts regionen ihop med hela Sverige. Framöver kommer företag att få ännu större möjligheter att utveckla samarbeten som även sträcker sig söder- och österut.
Åkericentralen satsar på en utveckling där man framöver ämnar erbjuda totalerbjudanden som innefattar hela transportkedjan – järnvägs- och landsvägstransporter kompletteras med marina transportlösningar, dvs. intermodala lösningar.
– Inom tre-fyra år kommer vi att se ytterligare tillväxt. Det är en klar fördel för företag i Blekinge att vi har för avsikt att utveckla utbudet så att vi kan samordna transporttjänster som sträcker sig både söder- och österut till våra europeiska grannländer. Vi vill vara med tidigt och vara delaktiga nu när Blekinge expanderar, säger Magnus Hagström som avslutning.