Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Aktiv IT Partner skapar ökad trygghet i IT-världen

Aktiv IT Partner i Värmland AB, med huvudkontor i Arvika, grundades av Tomas Björn och Peder Björklund med lång erfarenhet från branschen. Grundarna och tillika ägarna har funnit en trygghet i förmågan att analysera marknaden, och man tillämpar ofta egenutvecklade arbetssätt.

Aktiv IT Partner etablerades i Arvika 2006. Några år in i verksamheten kom lågkonjunkturen och vissa av kunderna drabbades mycket hårt, men då Aktiv IT Partner hade arbetat upp en bred kundkrets spridd över många olika branscher så klarade man sig oskadd genom den perioden. Det gav även kunskap om hur man i framtiden kan möta nästa lågkonjunktur när den kommer.
År 2014 startades kontor i Årjäng sedan togs steget fullt ut 2016 och öppnade kontor i både Karlstad och Säffle då var det totalt 14 anställda och detta satte bollen i rullning och idag har företaget 6 kontor och 34 anställda.

Nyckeln till tillväxt
Tomas Björn och Peder Björklund är inte rädda för utmaningar. Med Aktiv IT Partner har de gått emot branschråden och istället fokuserat på att bygga en bred generalistbas, där inriktningen helt kretsar kring att leverera smarta totallösningar istället för snäv spetskompetens inom ett fåtal områden.
I praktiken innebär det bland annat att man ofta kommer personligen om det uppstått problem, vilket ger en helt annan trygghet än om support bara sker på distans. På så sätt får Aktiv IT en heltäckande överblick av kundens situation och behov och kan bidra med effektiva lösningar där problemlösning sker på plats. Det ger tydliga resultat, en god relation mellan leverantör och kund, och en kultur där alla kunder har samma värde oavsett om man är en stor industri, kommun, landsting eller ett litet familjeföretag. Idag har Aktiv IT Partner en kundbas på omkring 1500 företag, varav merparten i Värmland men även i övriga landet och till och med utomlands.
Aktiv IT Partner har haft en snabb men väl kontrollerad tillväxt under de senaste åren. Nyckel till framgången ligger i en nära och trygg relation med kunderna där man har kompetens att erbjuda totallösningar inom IT för de flesta branscher.
Många företag i länet är ändå långt ifrån dagens IT-behov. När man investerar i nya system som ska effektivisera verksamheten så kan bristen på uppdatering av kunskaper förhindra utnyttjandet på rätt sätt, vilket fått Aktiv IT Partner att vara behjälplig med egna utbildningar bland annat.

Stort steg in i framtiden
Under slutet av 2019 förvärvades Lexicons utbildningsverksamhet i Karlstad. Det ger ytterligare ett ben i verksamheten med ett komplett utbildningskoncept. – Investeringen öppnar portarna för många av de företagare och även privatpersoner som inte har hunnit skaffa sig nog kompetens för dagens produkter i IT-världen, säger Tomas Björn.

Nu är målet att förvalta det vi har och det vi just utökat med och siktet är inställt på en omsättning på 100 miljoner kronor till 2022.

– Genom att ha roligt på jobbet så alla trivs, att alla våra anställda jobbar kvar 2022 och att vi har fortsatt nöjda kunder, då har vi lyckats med det som är viktigast i företaget. Vi är stolta och brinner för verksamheten, vi har mycket energi och personliga närvaro, tillägger Tomas. Aktiv IT Partner får det att glöda av den senaste IT-teknologin långt inne i de värmländska skogarna.