Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Aktiv Ortopedteknik – för en ökad livskvalitet

Aktiv Ortopedteknik är en franchisebaserad företagsgrupp med verksamhet över hela Sverige. Företagsgruppen bildades 1995, men på Bergsbrunnagatan i Uppsala har ortopedteknisk verksamhet bedrivits i över 50 år. Aktiv Ortopedteknik förser framförallt landstinget med ett heltäckande spektrum av ortopedtekniska hjälpmedel, komplett med support och service.

Trots att Aktiv Ortopedteknik finns över hela landet är organisationen liten och personlig. Varje bolag har sitt eget styre, vilket innebär korta beslutsvägar och en unik närhet till kunderna grundat på ett stort personligt engagemang.
– Vi har specialistkompetens inom olika områden. Här i Uppsala är vi exempelvis mycket duktiga på arm- och benproteser, berättar Per Källvant, VD och Ortopedteknisk chef. Vi har även ett nära samarbete med externa specialister som exempelvis Gåskolan och Diabetescentret på Akademiska sjukhuset.
Genom att satsa på en integrerad butiksverksamhet i anslutning till den ortopedtekniska verksamheten kan Aktiv Ortopedteknik nu även erbjuda specialanpassade hjälpmedel som skor och inlägg utan remiss.

Stolthet, omtanke och vilja
Överallt där Aktiv Ortopedteknik finns representerade arbetar man efter en gemensam värdegrund med den grundläggande principen att de som söker hjälp hos Aktiv Ortopedteknik ska få ett bättre liv med en förenklad vardag, ökad trygghet och större flexibilitet tack vare specialanpassade hjälpmedel och gedigen specialistkompetens.
– Vi har precis börjat kommunicera vår värdegrund via hemsidan. Det handlar om tre övergripande begrepp som styr vår verksamhet: stolthet, omtanke och vilja. Det är samma värdegrund som vi alltid arbetat efter, men den tydliggörs nu ytterligare genom öppen kommunikation, förklarar Källvant.

Stort kompetensutbyte för brukarens bästa
Aktiv Ortopedteknik finns idag på 13 orter i Sverige, från Östersund i norr till Malmö i söder. Totalt är ca 180 personer verksamma i Aktivgruppen. Per Källvant redogör för att kompetensutbytet är stort bland de olika bolagen.
– Vi satsar på att komplettera varandra och erbjuda brukaren bästa tänkbara ortopedtekniska lösning. Ortopedingenjörer, ortopedskotekniker och ortopedtekniker är de yrkesgrupper som finns representerade hos oss. Vi ser över alla tänkbara behov inom vår bransch, menar Per, som själv har varit verksam som ortopedingenjör i nära 20 år.
Som företagsgrupp arbetar Aktiv Ortopedteknik gemensamt för att vara ledande inom ortopedtekniken i Sverige. Kompetens, service och nytänkande är gemensamma ledord för framtiden.