Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Aktivt hälsoarbet är en viktigt del hos Previa, ett av Sveriges ledande företag inom företagshälsa

-En genomtänkt strategi kring hälsa är en god investering för både individ och organisation. För oss innebär strategiskt hälsofrämjande arbete att ta tillvara de möjligheter, styrkor och tillgångar som finns, identifiera och analysera vad som fungerar bra samt att fokusera på det man vill se mer av, säger Helena Kullberg, på Previa i Jönköpings län.

– Previa arbetar också med att undanröja hälsorisker genom att påvisa sambandet mellan arbetsmiljö, hälsa och livsstil för att identifiera riskfaktorer och förebygga sjukdom. Vi anpassar våra kundteam efter uppdrag och behov, så vi får möjlighet att möta kundens organisation på ett professionellt sätt, oavsett nivå och sammanhang, fortsätter Helena Kullberg.
Helena Kullberg är t f distriktschef på Previa i Jönköpings län, ett område där Previa finns etablerade i Jönköping, Eksjö, Forserum, Habo, och Nässjö. Från och med 2011 finns även Previa etablerade i Vaggeryd och Värnamo.
– Previa ser som en av sina främsta uppgifter att skapa positiva resultat i sina kunders hälso- och arbetsmiljöarbete, fortsätter Helena Kullberg. Vi vill se till att varje hälsoinvestering ger största möjliga effekt.

Ser till det friska
Previa vänder sig både till små och stora företag, såväl privata som offentliga.
För att få så bra effekt av sitt arbete som möjligt startar Previa först med att identifiera det friska i organisationen i det företag man arbetar med. Man tillvaratar de möjligheter, styrkor och tillgångar som redan finns, man analyserar vad som fungerar bra och fokuserar på det man vill se mer av. Sen går man vidare och försöker undanröja de hälsorisker man ser. Det kan handla om arbetsmiljön, men även livsstilen hos medarbetarna.

Utbildning och snabb rehabilitering
Förutom den stora satsningen på medarbetarnas hälsa arbetar Previa med att stärka ledarskapet och erbjuder bland annat chefscoaching och praktiskt orienterad ledarskapsutbildning. Man utbildar även andra medarbetare och naturligtvis ser man även till arbetsmiljön och rehabilitering av medarbetare. Här betonar Previa vikten av att kunna erbjuda ett helhetsprogram och att kunna göra det snabbt, så att man kan minska både långa och korta sjukskrivningar. Något som är positivt både för den enskilda människan och för företaget.