Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Akzo Nobel höjer kvaliteten på världens skördar

Akzo Nobel är en av världens största aktörer inom kemisk industri. Koncernen förser kunderna med bl.a. färg och kemiska produkter. Akzo Nobel Functional Chemicals finns i Kvarntorp i Kumla kommun. Här produceras kelatbildare och mikronäringsämnen via en högteknologisk och högt automatiserad tillverkningsprocess.

Kelatbildare används inom skogsindustrin för i huvudsak blekning av pappersmassa utan tillsatser av klor.
Mikronäringsämnen är spårämnen för växter som exempelvis järn, mangan, zink och koppar. Spårämnen behöver tillföras växterna för att de ska må bra och kunna ge optimala skördar. I fabriken i Kvarntorp tillverkas mikronäringsämnen med järn, som ges till skördar på jordar med höga pH-värden.
– Man kan säga att vi ger järnet, säger VD Nils-Åke Tilly. Idag är vi 37 medarbetare här och vi omsätter omkring 220 miljoner kronor årligen.

Kelatbildare
Kelatbildare är kemikalier som bland annat används av pappersindustrin i samband med väteperoxidblekning av massa. Kelatbildare samlar ihop metalljonerna i pappersmassan för att förbättra blekningen efteråt och kunderna är Nordens pappersbruk.
Kemikalierna har förbättrat ett antal företags industriella processer då Dissolvine-kelater används inom ett brett spektra av kemiska processer. Förutom inom pappersindustrin används kelaterna för hushållsrengöring, behandling av vatten och inom jordbruket. Dissolvine är även godkänt som tillsatsämnen och kan skydda maten från försämring genom oxidationer.

Mikronäringsämnen
Mikronäringsämnen levereras uteslutande på export eftersom det inte finns en marknad i Sverige tack vare bra pH-värde. Spanien med sina enorma fruktodlingar är den absolut största marknaden för mikronäringsämnen och därutöver exporteras produkterna till övriga fruktproducerande Medelhavsländer och andra delar av världen där det finns en stor efterfrågan.
Mikronäringsämnen hjälper till att stimulera upptaget av mineraler hos grödor som växer på alkaliska jordar. Slutkunderna för mikronäringsämnen är bönder.
– För att järnet ska klara att transportera sig ner till rotsystemet genom höga pH-värden krävs en långt utvecklad produkt, konstaterar Tilly. Mikronäringsämnen används framför allt vid fruktodling men även för blommor och andra ädlare växter. Eftersom det ligger stora investeringar bakom, framförallt med tanke på teknologin, så krävs en stor avkastning för att få lönsamhet med den här typen av produkter.
Växter behöver järn för att kunna bilda klorofyll och därigenom bli gröna.
– Enkelt kan man säga att mikronäringsämnen är hälsotillskott för växter, där järn är en av nödvändiga metaller. Växter som mår bra levererar också bra grödor, vilket innebär en god avkastning för brukaren. Vi blir dessutom fler och fler människor på jorden, och vi kräver god kvalitet på det vi äter.

Säkerhet och kvalitet är nyckelbegrepp
Att jobba säkert är något som hela Akzo Nobel koncernen sätter fokus på. I Kvarntorp har man sedan 13 år tillbaka varit förskonade från olyckor av sådan art att någon medarbetare behövt stanna hemma från arbetet dagen efter. Att nå en så pass hög säkerhetsnivå kräver naturligtvis insatser från samtliga medarbetare.
– Det finns inga genvägar, alla måste upp i ett säkerhetstänk, poängterar Nils-Åke. Vi jobbar bl a med BBS (Behavior Based Safety). En medarbetare kan under säg 20 minuter studera en annan medarbetares arbetsmoment och därmed se vad som är säkert respektive mindre säkert. En konstruktiv återkoppling efteråt är värdefull och här är alla utbildade för att kunna göra BBS.
Nils-Åke berättar även att en annan viktig del i säkerhetsarbetet är Akzo Nobels helhetssyn på ordning och reda.
– Vi har rent och snyggt på hela fabriksområdet, både inne och ute.
Inom Akzo Nobel är ordet kvalitet också ett centralt begrepp. Koncernen åtar sig att kontinuerligt fortsätta att förbättra sig inom alla kategorier. Företaget ser sig själva som, inte enbart leverantörer utan även som partner till sina kunder. Akzo Nobel strävar efter att på bästa sätt möta kundernas behov och förväntningar genom att arbeta nära dem.
I Akzo Nobels logga ser man orden ”Tomorrow’s answers today”, ungefärligt översatt till ”att uppnå morgondagens förbättringar bestäms av vad man ser idag”.