Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ålands Företagarförening värnar småföretagarnas intressen

Ålands Företagarförening arbetar aktivt för att det ska bli mer lönsamt att vara egen företagare. Den medlemsdrivna serviceorganisationen bevakar småföretagarnas intressen och har så gjort sedan föreningen etablerades 1957. Över 90 procent av alla företag på Åland är mikroföretag, många är enmansbolag. Småföretagens behov styr företagarföreningens aktiviteter, det kan handla om allt från arbetsgivar- och miljöfrågor till hjälp med finansiering och uppstart av nya företag.

Ålands Företagarförening arbetar för att främja förutsättningarna för en lönsam verksamhet i de åländska småföretagen genom att bidra med rådgivning och fakta. Förutom informationsförmedling tillhandahåller föreningen även förmånlig utbildning samt främjar ökad samverkan mellan medlemsföretagen. Föreningen utgör framförallt en spelplan för samverkan och nätverkande, man fokuserar också mycket på att stärka det åländska nyföretagandet.

Vill synas i Sverige
Åland anses vara företagstätt med sina 2300 registrerade företag. Det var från början små tillverkande företag som lade grunden för företagarföreningen, ett par år senare startade färjetrafiken till och från Åland vilket gjorde det möjligt att bedriva handel och bidrog till att andra näringar kunde etablera sig på ön.
– Liksom alla företagsorganisationer strävar vi efter att skapa lönsamhet för våra medlemmar. Det ska vara attraktivt och lönsamt att driva företag här, för att skapa tillväxt är de flesta av våra medlemmar mycket intresserade av att marknadsföra sig mot den svenska marknaden och här tar vi ett krafttag nu, säger föreningens ombudsman Jonny Mattsson.
Näringar som ökar just nu är bl.a. handel, livsmedelsföretag och företag som fokuserar på friskvård och s.k. må-bra-upplevelser.
– Vi växer med fler medlemmar och har en ökning på omkring tio procent per år. Ambitionen är framförallt att skapa mervärden för våra medlemmar, det är ju därför vi finns.

Inte främmande för utmaningar
Ålands Företagarförening har för tjugoförsta gången utsett Årets företag på Åland. Utmärkelsen för 2011 går till Harrys El AB och utdelades vid föreningens årsmöte den 11 april i Mariehamn. Entreprenören Harry Holmberg startade verksamheten redan 1975 och har byggt upp företaget till Ålands största i branschen med nära 50 anställda.
De åländska företagen kännetecknas framförallt av en stark framåtanda där man inte är främmande för utmaningar. Många småföretagare har flera olika projekt på gång, och flera sysselsättningar. Ett bra exempel är entreprenören Gunnel Nilsson som driver Mässforum, Solbacka Smycken och dessutom erbjuder redovisningstjänster. Framför allt i skärgården är det vanligt att företagarna har flera kompletterande verksamheter som är anpassade till säsongerna, ofta med turismprägel sommartid.