Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Albihns.Zacco skyddar Ditt företags främsta konkurrensmedel

Under sommaren 2009 fusionerades det svenska konsultföretaget Albihns AB, som främst verkar inom immaterialrätt (”intellectual property”, eller ”IP”), med danska Zacco A/S.. Tillsammans bildar företagen en av Europas främsta aktörer på IP-området, med lokal förankring i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Nordamerika.

The Zacco Group, som koncernen heter idag, har över 600 anställda varav drygt 200 är jurister och konsulter inom immaterialrätt, t.ex. patent-, varumärkes- och designskydd. I Sverige finns man i Göteborg, Stockholm, Linköping, Skellefteå och Malmö, och den svenska verksamheten går under namnet Albihns.Zacco AB sedan slutet av 2009.

Arbetar med stora och små
Albihns.Zacco är en viktig samarbetspartner för företag som behöver skydda sina innovationer och varumärken. De immateriella tillgångarna som patent, varumärken och design är idag bland de främsta konkurrensmedlen för alla typer av företag. Det är av yttersta vikt att skydda de immateriella tillgångarna så långt som möjligt. Albihns.Zacco erbjuder marknadens främsta experthjälp i frågor som för de flesta företag kan kännas extra kvistiga.
– Alla typer av företag i alla storlekar är potentiella kunder för oss. Vi vänder oss till de företag som känner att de har en unik innovation eller design att skydda. Vi har specialistkompetens inom flera områden, och är därmed heltäckande inom immaterialrätten. Inom vår bransch är det extra viktigt att kunna agera snabbt. Vår storlek och flexibilitet gör att vi kan bereda kundens ärenden med högsta kvalitet på relativt kort tid, detta är något som gör att vi hamnar i framkant, berättar Per Andersson, chef för Albihns.Zacco i Göteborg samt konsult med ansvar för patentfrågor.

Ger trygghet i Europa
Albihns.Zacco har ett nära samarbete med Europeiska Patentverket. Här kan en ansökan lämnas in som skyddar en uppfinning med patent i hela Europa. Även företag från övriga världen kan vända sig hit i syfte att skydda sin uppfinning på den europeiska marknaden.
– Vi har idag många stora kunder utanför Europa. Vi bistår dem med rådgivning och ärendeberedning vilket underlättar deras marknadsföring och försäljning i Europa. Vi förknippas med hög kompetens och trygghet, detta är oerhört viktigt för oss, förklarar Andersson avslutningsvis.

Mats I. S. Ericsson
Maria Lind