Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Alcopropeller AB satsar stort på framtiden

Alcopropeller AB tillverkar framförallt propellrar men också impellrar, turbinblad, fläktvingar etc. Det är både ställbara och fasta propellrar i brons och rostfritt. Kunderna är tillverkare av propellerutrustningar för till exempel färjor, lyxjakter, tankfartyg och roro-fartyg. Alcopropeller AB kan stoltsera med över 80 års erfarenhet.

Företaget har kunder med högt ställda krav runt om i världen. Förväntningarna på produkterna är extremt höga och konstruktionerna komplicerade. Nu satsar Alcopropeller på att bredda produktutbudet och hjälpa kunder i nya segment med legobearbetning. Lämpliga produkter kan vara maskinstativ, maskinfundament, pumphus etc. Företaget har investerat i ytterligare ett datorstyrt fyraxligt fräsverk som beräknas vara installerat januari 2011. Alcopropeller AB utökar på så sätt sin kapacitet och spetskompetens.

Gammalt genuint företag
Alcopropeller AB har funnits sedan år 1921. Affärsidén är legotillverkning av propellerblad och andra geometriskt komplicerade detaljer.
Företaget satsar främst på den Europeiska marknaden, men har i dag kunder över hela världen. I tillverkningen ingår förädling, bearbetning, slipning och borrning. Alcopropeller AB arbetar också med avancerad tillverknings och mätteknik som kompletteras med traditionell handslipning.
Produktens måttriktighet garanteras genom probning med Faro-arm och personalens kunnande inom handslipning är avgörande för det slutliga resultatet. Alcopropellers produkter är i huvudsak tredjepart klassade och slutprodukten kan spåras hela vägen tillbaks till smältan.
Magnus Eldh är företagets VD sedan år 2007. Företaget omsätter cirka 60 miljoner och har i dagsläget cirka 20 personer anställda. Alcopropeller AB är ett helägt dotterbolag till Österby Marine som i sin tur ägs av börsnoterade Capilon. Företaget finns i Örebro, även kallad logistikstaden.
Alcopropellers utveckling har varit gynnsam de senaste åren. Det gäller både resultat och verksamhet.
Hantverksskicklighet och fingertoppskänsla kombineras med avancerad teknik.
Alcopropeller har genom att fördubbla produktionskapaciteten inom friformsfräsning skapat en modern maskinpark för tillverkning propellerblad men även andra produkter som kräver större fräsmaskiner säger Magnus Eldh.
Vi har nu potential att utvidga kundunderlaget samt bredda tillverkningen till branscher utanför marina sektorn som vi historiskt sett varit väldigt nischade inom. Det är satsningen på nya moderna maskiner som gett den möjligheten till samarbeta med andra branscher som har behov av större detaljer. År 2008 påbörjade Alcoproppeller sina planer på ett tekniklyft. Företaget satsade kapital på ett femaxligt fräsverk och en laserscanner samt nu ytterligare fräsverk under installation.
Capilon är ett publikt riskkapitalbolag med inriktning på industriella investeringar. Affärsidén är att förvärva och utveckla mindre och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare.

Nära samarbete med kunden
Företaget samarbetar med kunderna och all tillverkning sker i samförstånd. Alcopropeller erbjuder friformsfräsning, slipning och borrning av högsta kvalitet. Alla kunder ges möjlighet till flexibla helhetslösningar som arbetas fram genom ett nära samarbete, och företaget garanterar högsta servicenivå.