Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Alfa Laval – 125 år i teknikens framkant

Alfa Laval grundades redan 1883 för att vidareutveckla Gustaf de Lavals uppfinning som kort och gott kallas separatorn. Separering är en teknik som används för att separera vätskor från andra vätskor och fasta partiklar från vätskor. Efter ytterligare tekniska framsteg har användningsområdet breddats för att även inkludera separering av partiklar från gaser.

Alfa Laval verkar inom tio kundsegment där läkemedel, livsmedel, kemi och petrokemi är framträdande branscher. Tillgänglighet, flexibilitet och leveranssäkerhet utgör den garanti som Alfa Laval erbjuder kunder över hela världen. Med ca 12 000 medarbetare worldwide har Alfa Laval en stark serviceorganisation som möter de ständigt ökande kraven bland kunderna.

Komplett tillverkning i Eskilstuna
Dagens Alfa Laval har utvecklats till en heltäckande aktör inom framförallt tre starka teknologier: värmeöverföring, separering och flödeshantering.
I Eskilstuna fokuserar man på separering och tillverkar kompletta separatorer och nyckelkomponenter för separatorer som bl.a. används för utvinning och förädling av råolja, inom livsmedelsindustrin och för framställning av mediciner och biomaterial.
Anläggningen är en del av Alfa Laval Tumba AB, med enheter i Eskilstuna och Tumba. Alfa Laval har fler bolag i Sverige och koncernens internationella huvudkontor finns i Lund.

Produktionstekniskt centrum
Förutom drygt 200 arbetstillfällen i Eskilstuna så tillför Alfa Laval även en stark kompetens som bidrar till att hålla en hög verkstadsteknisk nivå inom regionen.
– Vi befinner oss i teknikens yttersta framkant och arbetar med högteknologiska processer, kommenterar Robert Lundqvist, platschef.
Eskilstuna är Alfa Lavals produktionstekniska centrum för utveckling av produktionsmetoder för morgondagens högpresterande separatorer. Design och teknikutveckling sker i Tumba, tester och framtagning av nya produktionsmetoder sker i Eskilstuna och på så vis utgör de båda anläggningarna en sammansvetsad organisation för att utveckla morgondagens teknik för separatorer.

Ny teknik på frammarsch
Att separera partiklar från gaser är ett relativt nytt område inom Alfa Laval. Behovet av tekniken ökar, inte minst med tanke på miljö- och hälsoperspektivet. Inom tung fordonsindustri exempelvis, kan separatorer med fördel ersätta filter med klart förbättrad prestanda.
– Vi utmärker oss här i Eskilstuna genom att vi har nyckelkompetens för att tillverka stora rotationssymmetriska komponenter i höglegerade rostfria stål. Vi har idag omkring 100 olika typer av separatorer i sortimentet och levererar ca 250 separatorer årligen. Det är just kombinationen av komplex tillverkning med låg volym och stor variantflora som skiljer oss från mängden och gör oss framstående, menar Robert Lundqvist.