Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Alfred Nobels Karlskoga sjuder av framtidstro

Karlskoga präglas av en stark innovationskraft i Alfred Nobels anda – här lever och frodas starka traditioner i ett framåtsträvande näringsliv som i stor utsträckning byggts upp kring Bofors och försvarsindustrin. Karlskoga kännetecknas av en hög teknisk grad bland företagen, samtidigt bjuder kommunen på ett rikt kulturliv och vacker natur – en perfekt plats för kreativa innovatörer att etablera sig på.

– Tillsammans med medborgarna och företagen har vi utformat våra framtidsstrategier, Vision 2020. Här finns en stor framtidstro, vi ska utveckla den högteknologiska kompetens som finns här och vi ska också förstärka den genom utbildningsinsatser och mer riktade samarbeten med våra företag, berättar näringslivschef Margareta Sjögren inledningsvis.

En teknikintensiv företagarkommun
Karlskoga har idag ca 2300 företag, 1500 av dessa är enmans- eller fåmansbolag. Även om bygdens näringsliv i grunden byggts upp mycket kring försvarsindustrin, med företag som BAE Systems och Saab Dynamics, så är det idag relativt diversifierat med en mix av tillverkande industrier och tjänsteföretag.
Här finns idag mycket drivande företag inom exempelvis kemi och miljö med världsledande läkemedelsföretag som Cambrex och Resipharm samt Nobel Biocare, liksom miljötekniska Chematur Engineering samt Karlskoga Energi & Miljö.
Den största arbetsgivaren efter kommunen är intressant nog ingen av de tidigare nämnda utan Sveriges största företag inom kundservice och teknisk support, Transcom, som sysselsätter ca 1000 personer i Karlskoga.
– Bofors lade grunden till en stark och särpräglande högteknologisk industri här i Karlskoga, men vi har också byggt upp många andra näringar som ständigt utvecklas. Service och tekniksupportverksamhet är en gren, vi har också många duktiga mindre entreprenörer, inte minst inom upplevelseindustrin med många evenemangsskapare. Karlskoga Motorstadion – Gelleråsen och Boda Borg är våra mest kända attraktioner, men här finns också ett rikt friluftsliv med fantastiskt vacker natur att upptäcka, säger Margareta Sjögren.

Satsar på kunskap
Örebro universitets Campus Alfred Nobel i Karlskoga är ett forskningscentrum för Modellering och simulering med internationell prägel.
– Vi främjar goda relationer mellan alla parter i triple helix – näringsliv, akademi och kommun, bl.a. har vi tillsammans satsat på Teknikcollege samt en YH-utbildning inom energetiska material (sprängämnesteknik). Den här kunskapen är viktig inom många områden, inte minst inom byggbranschen och för infrastrukturbyggen.
Det nybyggda Möckelngymnasiet kommer att stå färdigt 2013 vilket också visar på att kommunen satsar på sina ungdomar.
– Vi har också satsat på att starta en Science Park som sedan knappt två år tillbaks drivs som ett projekt inom kommunen, förklarar Sjögren.
Karlskoga Science Park är framförallt en mötesplats och kreativ miljö för näringsliv, akademi och samhälle. Profilområden är inte helt oväntat energetiska material och komplexa system.

Karlskoga på världskartan
Idag finns många företag och avknoppningar till den gamla Boforskoncernen som arbetar med civil produktion där man utgått från den kunskap som från början tagits fram inom försvarsindustrin.
– Som exempel har vi Dynasafe vars grundare Johnny Ohlsson innehar ett 30-tal patent. Dynasafe är idag ett världsledande företag inom desarmering av sprängämnen och kemiska stridsmedel, berättar Margareta Sjögren.
Länets uppfinnarverkstad finns i Karlskoga. Här bor runt 10 procent av länets befolkning men de står för upp till 30 procent av patentansökningarna i hela Örebro län. Margareta Sjögren sammanfattar med exempel:
– Vi har exempelvis innovatören Anna-Maria Berégi Amnéus som i fjol startade företaget Enegotek AB. En första anläggning som alstrar fjärrvärme och el av varmt vatten från jordens innandöme projekteras på en ort i södra Ungern.
Innovatören Alfred Nobel hade sitt sista hem i Karlskoga på Björkborns Herrgård som idag är ett museum med guidade visningar av Alfred Nobel själv och med Fiffiga huset som är ett Science Center för barn.
Vid Nobels död stadfästes hans testamente vid Karlskoga Häradsrätt 1897 och därmed kom Nobelpriset till och satte Karlskoga på världskartan.