Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Alla livsmedel ska vara säkra

Livsmedelsverket är en myndighet som arbetar i konsumenternas intresse.
– Vårt mål är att alla livsmedel ska vara säkra, men vi strävar också för att konsumenten inte ska bli vilseledd eller lurad, säger Inger Andersson, generaldirektör på Livsmedelsverket i Uppsala.

Livsmedelsverket arbetar för att ge kunskap om bra matvanor och för att underlätta för konsumenten att kunna göra medvetna val av hälsosam mat. Då är märkningen på livsmedel och kunskap om hur uppgifterna kan användas bra verktyg. Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning är betydelsefull vid valet av livsmedel i butik och på restaurang.
– Vi ger råd till företag inom livsmedelssektorn för att underlätta för dem att tillverka säkra livsmedel. Detta sker främst genom att bidra till så kallade branschriktlinjer. Vi kontrollerar också de företag som tillhör vårt kontrollansvar och samordnar och utvecklar livsmedelskontrollen i de olika kommunerna i landet, säger Inger Andersson.
Ansvaret för att kontrollera livsmedel delas mellan Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna.
Livsmedelsverket kontrollerar omkring 600 anläggningar, till exempel slakterier.

Egen Facebook-sida
Svenska konsumenter är vetgiriga och mattrenden håller i sig. Det ger Livsmedelsverket goda förutsättningar att nå ut med sina kostråd om bra matvanor. Och man prövar ständigt nya sätt. 2010 startade verket en Facebook-sida på nätet med kostråd för gravida och ammande kvinnor. Och den blev mycket framgångsrik.
– På drygt en månad fick vi 350 ”vänner” och nu, i början av maj, har vi 677 vetgiriga ”vänner”. Antalet ökar hela tiden, vilket gör att antalet frågor också ökar. Ofta är de som ställer frågorna väldigt nöjda och glada över att få bra och kompetenta svar fort, säger Inger Andersson.

Äldremat och skolmat
– I den nya skollagen som träder i kraft den 1 juli 2011 står att skolmaten inte bara ska vara kostnadsfri, den ska också vara näringsriktig. Detta är något som vi på Livsmedelsverket är mycket glada för, säger Inger Andersson.
Livsmedelsverket ger råd om bra mat både i skola och förskola. Undersökningar har visat att de är väl kända och använda i flera av målgrupperna, men att andra grupper inte alls känner till dem i samma utsträckning. Skolledare hör till den senare gruppen. Eftersom de kan göra mycket för att förbättra måltidsmiljön och schemaläggning av lunchtider har Livsmedelsverket nyligen gjort en speciell informationsinsats till dem.
Livsmedelsverket har också nyligen publicerat råd om bra mat i äldreomsorgen.
– Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför extra viktigt att de måltider som serveras i äldreomsorgen håller hög kvalitet och säkerhet och anpassas efter de äldres egna behov, vanor och önskemål. Miljön och omgivningen där maten äts är också viktigt. Trevlig dukning, att få äta i lugn och ro och ha trevligt vid bordet gör stor skillnad, säger Inger Andersson.

Svenskarna är trygga
En undersökning visar att nio av tio svenska konsumenter upplever att maten i Sverige är mycket eller ganska säker.
En stor del av de svenska konsumenterna, 86 procent, har stort eller ganska stort förtroende för Livsmedelsverket. Nästan lika många litar på verkets råd och rekommendationer, 84 procent tycker att råden är mycket eller ganska trovärdiga. Detta framgår av den undersökning som Synnovate genomförde. Drygt 1.000 personer telefonintervjuades.
Samma tendens syns i den så kallade Europabarometern. Sverige utmärker sig genom att vara bland de länder i EU, vilkas konsumenter har högst förtroende för både nationella och europeiska livsmedelsmyndigheter.

Förenklar reglerna
Livsmedelsverket har arbetat mycket för att förenkla reglerna så att den administrativa bördan hos livsmedelsföretagare minskar. Livsmedelsverket hör till de myndigheter som nått längst i sitt förenklingsarbete.
Regeringens avslutande mätning visar att de administrativa kostnaderna för livsmedelsföretagen minskat med 37 procent.
– Nu fortsätter vi med nya tag för att minska det administrativa arbetet i vardagen. En annan utveckling är ett tydligare fokus på rådgivning till livsmedelsföretag för att underlätta för dem att göra rätt och att vi på det viset bidrar till att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir vilseledda, säger Inger Andersson avslutningsvis.