Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

AllboHus värnar om miljö och integration

Ett särpräglat miljöperspektiv och ökad integration av nyanlända invånare är exempel på viktiga kärnvärden som det kommunalägda bostadsbolaget AllboHus arbetar med. Alvesta är en mindre kommun med stora möjligheter, genom att ta vara på mångfalden kan kommunen utvecklas ytterligare och AllboHus ser det som sin uppgift att vara en del i den hållbara samhällsutvecklingen med fokus på bra boende till ett rimligt pris.

AllboHus har bedrivit en intensiv miljöpolitik sedan en längre tid tillbaka, med ett flertal framgångsrika projekt att visa upp. Bland annat så har man i nära samverkan med Alvesta Energi installerat en solvärmeanläggning i Vislanda.
Anläggningen är unik framförallt med tanke på samarbetet mellan de två kommunala bolagen, där AllboHus bl.a. slipper den stora kostnaden för att bygga en ackumulatortank för lagring av varmvatten. Istället nyttjas energibolagets befintliga fjärrvärmekulvertar och varmvattnet går direkt ut i fjärrvärmenätet.
Solfångarna är placerade på takets södersida på fastigheten Storgatan 28 – 32. De boende drar nytta av den smarta energitillförseln som innebär lägre kostnader och en garanti för att den energi som brukas är förnyelsebar under årets soliga dagar.

Kulturcaféet i Rönnedal
För AllboHus är mångfald och integration viktiga inslag i den dagliga verksamheten. För att främja en naturlig integrering driver AllboHus två kulturcaféer i samarbete med Migrationsverket, ABF och kommunen.
– Tillsammans har vi en gemensam styrgrupp för caféverksamheten, där vi på AllboHus står till tjänst med lokaler, ABF anställer personal och Migrationsverket och kommunen håller anläggningen med utrustning, berättar Karl-Olov Rydå, marknadschef på AllboHus.
För AllboHus del började samarbetet kring kulturcaféerna för ca ett år sedan, och i Rönnedal har det gått väldigt bra. De boende i området uppskattar umgänget som främjas av caféet, här hålls även en omfattande kurs- och informationsverksamhet.
– Intressant är också att studenter från Designhögskolan vid Linnéuniversitetet har besökt Rönnedal och då bl.a. varit på caféet och hämtat inspiration för sina projekt. Med hjälp av design har man tagit fram olika lösningar som kan förhöja boendemiljön i området samt liknande bostadsområden.
SABO har också uppmärksammat det arbete som AllboHus bedriver tillsammans med sina samarbetspartners och i maj i år anordnades en kunskapsdag i Alvesta för att diskutera boende och integration för nyanlända.

Planer på nyproduktion
Idag finns inga lediga lägenheter i Alvesta. AllboHus har ca 1900 lägenheter totalt, som förutom i Alvesta tätort finns i Vislanda, Torne, Lönashult, Grimslöv, Moheda, Torpsbruk och Hjortsberga. Dessutom förvaltar man omkring 250 kommersiella lokaler samt ett antal skolor, förskolor och industrilokaler på uppdrag av Alvesta kommun.
– Det finns planer på att bygga nytt både i Alvesta tätort och i våra övriga områden. Vi diskuterar nu möjligheter för nyproduktion där vi fokuserar på energieffektiva lösningar samtidigt som vi måste hitta former för att kunna hålla en hyra som är acceptabel.
Det nybyggda kvarteret Riksdagsmannen i centrala Alvesta består av 42 lägenheter samt ett antal kommersiella lokaler och vårdcentral. Satsningen på 150 miljoner kronor möjliggjordes då landstinget valde att öppna vårdcentral här. Ytterligare ett exempel på hur AllboHus växer genom samverkan.
En stor utmaning framöver utgörs av de omfattande renoveringar som AllboHus planerar genomföra.
– Vi kommer att börja med 48 lägenheter från 50-talet i centrala Alvesta. Därefter kommer vi att gå vidare genom beståndet så att vi kan trygga en hög komfort och låg energiförbrukning i samtliga fastigheter och därmed också vara en del av den hållbara samhällsutvecklingen här i Alvesta, säger Karl-Olov Rydå som avslutning.