Mån 15 apr / År 42 / Nr 1 2024

Allegretto – den personliga revisionsbyrån i Storstockholm!

Ann-Christine Skyttberg är godkänd revisor och VD för den auktoriserade revisionsbyrån Allegretto Revision AB. Tillsammans med nära 40 medarbetare strävar hon efter att vara den naturliga partnern när det gäller professionell revision för små- och medelstora företag i Stockholmsområdet.

Allegretto är den personliga revisionsbyrån, där man skräddarsyr lösningar för varje enskild kund. Firman etablerades för sju år sedan av ett antal kollegor från Deloitte, och sedan starten har företaget vuxit markant av egen kraft.
– Jag tror att en utav de främsta anledningarna till att vi går så bra är att vi ser till helheten hos varje kund, och vi anpassar våra lösningar så att de stämmer överens med vad kunden verkligen efterfrågar och behöver, menar Ann-Christine Skyttberg. Samtidigt satsar vi på att utveckla våra medarbetare och det gör vi bl.a. genom kontinuerliga utbildningsinsatser och så har vi en bra atmosfär här på företaget där alla känner sig delaktiga genom att man får ta eget initiativ och ansvar.

Enkel affärsidé – bred vision
Affärsidén är egentligen ganska enkel: att vara ett renodlat revisionsföretag med fokus på små- och medelstora företag med verksamhet framförallt i Storstockholm. Allegrettos vision sträcker sig faktiskt längre än så då man även arbetar mycket med ideella verksamheter som exempelvis SIDA och då får ett större perspektiv både vad gäller de finansiella och de mänskliga aspekterna.
– Vi vill utveckla segmentet och våra samarbeten med ideella föreningar framöver, poängterar Ann-Christine. Vi är bra på att behålla närheten till våra kunder, en nyckelingrediens till lyckade samarbeten. Varje kund är viktig, vi strävar efter personlighet och att tillföra nytta i våra samarbeten.

Personlighet på alla plan
Tillgänglighet och tillförlitlighet är två viktiga ledord för Allegrettos verksamhet. Ann-Christine förklarar att kunderna ska kunna få svar på frågor snabbt och oftast får man även prata med samma person, vilket understryker personligheten i företagets relationer.
– Som ledare strävar jag efter att skapa personliga relationer även internt, jag vill lära känna min personal ordentligt och därmed skapa bra underlag för ömsesidig respekt och förtroende. Liksom vi strävar efter att våra kunder ska känna sig sedda strävar vi också efter att få medarbetarna att känna sig behövda och uppskattade.
Idag ligger företagets omsättning på omkring 45 miljoner kronor. Den personliga prägeln ger uppenbarligen goda resultat.
– Vi ser stora expansionsmöjligheter just nu, och kommer att fortsätta växa organiskt framöver. Att växa i lagom takt och aldrig tappa fokus på vad vi redan har är i korthet det vi försöker åstadkomma framöver, säger Ann-Christine som avslutning.