Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Allt utom standard är standard för Wimmerby Fönstersnickerier

Wimmerby Fönstersnickerier är ett litet personligt företag med stark lokal förankring. Samtidigt finns man med lite varstans i Sverige. Wimmerby Fönstersnickerier har inget standardsortiment, utan kundanpassar varje produkt enligt specifikation. Det ställer givetvis stora krav på materialkunskap och förutsätter även att man har känsla för själva hantverket.

Anders Karlzén, VD för Wimmerby Fönstersnickerier, poängterar vikten av att ha kunskap om hur man utnyttjar verktyg för att få fram den speciella profil som beställaren har. Det handlar om att anpassa produkten till dess omgivning och väga in alla kringaspekter. Oavsett om det handlar om restaurering av fönster i anrika 1800-talsbyggnader eller om toppmoderna kontorshus i nya stadsdelar så kan Wimmerby Fönstersnickerier leverera rätt lösning.

Scandics flagghotell
Scandic bygger ett nytt flagghotell i Sverige, närmare bestämt mellan Vasagatan och Kungsgatan i centrala Stockholm. Ett helt kvarter från sent 1800-tal byggs varsamt om med stor respekt för kulturarvet. Wimmerby Fönstersnickerier har anlitats för att leverera tidsanpassade fönster för hela bygget. Projektet utgör ett av de största för Wimmerby Fönstersnickerier, man hoppas på en vidareutveckling där projektet öppnar nya dörrar för framtiden.

Levererar unikt hantverk till Rindö
På Rindö, utanför Vaxholm, byggs nu en helt ny stadsdel i de gamla kasernerna som tidigare använts av K2. De gamla byggnaderna har en speciell stil som kommer att ge de nya bostadsrätterna en särpräglande charm och känsla. Även här ska Wimmerby Fönstersnickerier bidra med sitt unika hantverk.
– Tack vare vår flexibilitet och lyhördhet kan vi tillverka precis det som kunden vill ha, framhåller Anders Karlzén. Vi brukar beskriva vårt arbete som ett maskinhantverk, eftersom vi använder modern teknik, men samtidigt kan det arbete vi utför aldrig bli en automatiserad produktion.

Utmaning i att hitta kompetens
Hela branschen präglas av en utmaning gällande kompetens. Det gäller inte minst inom det långt nischade område som Wimmerby Fönstersnickerier verkar inom. Anders berättar att man genom branschorganisationens nätverk ändå har goda chanser att hitta spetskompetens, dessutom har Wimmerby Fönstersnickerier ett väl utvecklat samarbete med gymnasieskolor i regionen.
– Vi tar regelbundet emot praktikanter. När det gäller nya medarbetare så måste vi ändå lära upp individen eftersom verksamheten är så specialinriktad, därmed är vi inte heller rädda för att satsa på yngre medarbetare.

Miljö och hållbarhet i fokus
Idag råder över lag höga krav inom byggbranschen när det gäller miljöaspekter och hållbart byggande. Naturligtvis påverkar det även nischade aktörer som Wimmerby Fönstersnickerier.
– Vi använder det finaste virket eftersom vi tillverkar mycket specialiserade produkter. Vi försöker att använda oss av svenska leverantörer och svensk råvara så långt det går, och har väl utvecklade rutiner för att effektivisera våra processer och minimera spill, rundar Anders Karlzén med.