Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

ALMI Företagspartner skapar möjligheter för fler framgångsrika företag

ALMI Företagspartner Väst har ett stort upptagningsområde med 49 kommuner och verkar därmed även inom ett stort antal branscher och näringslivsstrukturer. Norra Älvstranden är ett expansivt område som på senare tid även benämnts som Göteborgs nya hjärta. Här verkar ALMI Företagspartner nära regionen för att skapa bryggor mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.

ALMI Företagspartner Väst var med och finansierade satsningar för ca 500 företag under 2010, både befintliga företag och nyetableringar.
– Vi samarbetar även med ett flertal centrala aktörer som exempelvis Chalmers tekniska högskola, Västsvenska handelskammaren, Nyföretagarcentrum och näringslivsutvecklarna i Västra Götalandsregionen. Vi har turen att även sitta i samma lokaler som Exportrådet här i Göteborg, säger VD Sara Wallin.

Kapital, kunskap och kontakter
Huvudambitionen för ALMI är att aktivt bidra till att företag ska bli lönsamma och framgångsrika på sina respektive marknader. Genom att bidra med både rådgivning och kapital i ett företags olika skeden verkar ALMI aktivt för att driva innovationen eller affärsplanen vidare, från idé till konkurrenskraftigt företag.
Även när etablerade företag behöver mer resurser, exempelvis i samband med lansering av en ny produkt eller tjänst, kan ALMI vara med i en finansieringslösning.
– Vi kombinerar kapital, kunskap och kontakter. När det går bra för företag går det också bra för oss. Genom vårt nätverk kan vi slussa företagen vidare så att de får ökade möjligheter att driva igenom sin idé. Vi kan exempelvis vara med vid finansiering av generationsskiften i företag, ett område som vi ser ett stort behov av just nu, berättar Sara Wallin vidare.

Mentor som hjälper företag nå ut
I samarbete med andra aktörer har ALMI Företagspartner tagit fram programmet Mentor Eget Företag. Här erbjuds nystartade företag en mentor som har viktiga kontakter och erfarenhet som krävs vid uppstart av en ny verksamhet.
Mentorskapet pågår under ett år och är kostnadsfritt. Mentorerna jobbar naturligtvis under sekretess. Under året träffas mentor och adept ca 10 – 12 gånger, och möjlighet ges även till att nätverka med andra mentorer och adepter.

Hjälpt bygga upp fjolårets Supergasell
Fjolårets Gaselltävling är ett annat bevis på hur ALMI Företagspartners arbete för att stärka företag fungerat bra. Textilföretaget Oxeon i Borås blev årets Supergasell efter att ha ökat sin omsättning med över 3000 procent.
Företaget etablerades efter ett pilotprojekt på Chalmers Entreprenörsskola för ca nio år sedan och har genom åren haft flera kontakter med ALMI. Då man flyttade till textilstaden Borås för drygt tre år sedan hade företaget ett starkt riskkapital i bagaget, bl.a. från det av Almi Väst helägda dotterbolaget Start Invest.
– Det har gått oerhört bra för Oxeon, konstaterar Sara. Vår vardag kan dock se helt annorlunda ut, till vår uppgift hör även att avråda om så krävs. Att satsa på en idé som inte bär rent kommersiellt är en ren förlust för oss, men framförallt för innovatören. Då ger vi hellre rådet att förändra eller förfina idén.

När ska man kontakta ALMI? Sara Wallin svarar att står man inför en satsning som skall finansieras så: ju tidigare man kommer in i processen, desto större är chanserna att lyckas. ALMI Företagspartner har flera intressanta projekt i pipelinen och behovet av företagets tjänster ökar ständigt.