Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Almi – från idéer till framgångsrika företag

För att starta och driva ett företag behövs det mer än en bra idé. Det behövs också kapital och i många fall även stöd från erfarna rådgivare.
Verksamheten hos Almi Företagspartner omfattar lån, riskkapital och rådgivning i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.

Almi bildades 1994 efter ett riksdagsbeslut om en ny organisation för att främja utvecklingen av mindre företag.
Almi lyder under Näringsdepartementet och finns i Sveriges alla län. Regional förankring nås genom att bolagen dessutom har en regional medägare. I Jönköpings län är det Landstinget som är regional medägare.
– Vårt uppdrag är att stötta företagen och skapa möjligheter för fler framgångsrika företag. Det gör vi både genom finansiering och rådgivning, berättar Eva Sundman, VD på Almi i Jönköping.

Kompletterar marknaden
Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det. Almis roll är att ta lite större risk. Bärkraften i idén och företagets framtidspotential har större betydelse än de reala tillgångarna. Stor vikt läggs också vid entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen.
Exempel på där det kan vara aktuellt med Almi-finansiering är vid uppstart av företag, vid investeringar eller att företaget har behov av mer rörelsekapital för tillväxt.
– Vi har också möjlighet att ge speciella lån för utveckling av någon produkt- eller tjänsteinnovation. Vi ska vara ett komplement till bankernas utlåning och vi har ett mycket gott samarbete med bankerna i länet, säger Eva Sundman.

Mentor Utveckla Företag
Almi Företagspartner har utvecklat ett mentorprogram, där den som är blivande eller etablerad företagare kan få en mentor med erfarenhet av att göra affärer. Almi gör detta med samarbetspartners från näringslivet.
– Mentor Utveckla Företag är ett mycket uppskattat program. Den som vill ha en mentor anmäler sitt intresse till oss och därefter försöker vi matcha ihop den sökande med en erfaren person utifrån behov och önskemål. Mentorn är sedan ett stöd och bollplank under ett års tid och adepten och mentorn träffas ungefär en gång i månaden. Det är också regelbundna träffar med mentorsgruppen och man blir inbjuden till träffar som kan ge inspiration och möjlighet till nätverkande, berättar Eva Sundman.

VVV Framåt
Från 2011 och fram till 2013 driver Almi i Jönköpings län och Almi på Gotland tillsammans med Swerea SWECAST och Science Park Jönköping projektet VVV Framåt (Våga, Växa, Vinna).
De övergripande målen med projektet är:
• att fler livskraftiga företag startas, eller övertas och utvecklas
• att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt
• att fler företag ökar sin lönsamhet/konkurrenskraft och tillväxt
– Inför framtiden ska vi fortsätta att stötta företagen i länet och finnas med i de olika faserna. Detta ska vi göra genom finansiering och affärsrådgivning till nya och befintliga företag, säger Eva Sundman.
Almi i Jönköping sysselsätter 19 anställda.
Eva Sundman har varit VD sedan hösten 2011. Hon jobbade tidigare som ekonomichef på Almi sedan 1996.