Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Alumner startade världsunik verksamhet

Peter Andreasson och Rickard Farby, tidigare studenter vid Göteborgs universitet, har etablerat ett framgångsrikt IT-företag med en unik produkt. Företaget, Blue Mobile Systems, utvecklar och säljer världens enda verksamhetsstöd speciellt utvecklat för bevakningsbranschen.

Andreasson och Farby är båda alumner från Göteborgs universitetet, och träffades på IT-forskningsinstitutet Viktoria i Göteborg. Efter flera framgångsrika projekt tillsammans startade de en egen verksamhet som fick namnet Blue Mobile Systems. Företaget utvecklar produkten GuardTools, som stödjer hela kedjan – från väktaren i fält, den operativa personalen på kontoret till bevakningsbolagens kunder. Blue Mobile Systems har idag sju anställda och befinner sig mitt i en expansiv satsning med start i Storbritannien.

Tror på livslångt lärande
Både Peter och Rickard har gästföreläst på universitetet och således inspirerat unga systemvetare och andra tekniskt intresserade. Flera av de anställda kommer från Göteborgs universitet.
– Vi tror mycket på livslångt lärande, och vi fortsätter att utbilda både oss själva, vår personal och våra kunder. Vi är idag ett ungt team med en otroligt stark framåtanda, vi ser alla med spänning fram emot vår stora satsning i Storbritannien nu under våren, säger Peter Andreasson avslutningsvis.

Maria Lind