Lör 20 apr / År 42 / Nr 1 2024

Alvesta – attraktiv boendekommun med allt inom räckhåll

Alvesta är med sitt fantastiska läge en naturlig knutpunkt för Småland och Kronobergs län. Persontåg i alla riktningar stannar i Alvesta, som också är en omlastningszon för godståg. Tillsammans med Trafikverket och en rad andra kommuner i Småland och Skåne driver Alvesta kommun projektet Pågatåg Nordost för att utveckla fler järnvägsstationer och därmed öka möjligheter för människor att pendla genom samt till och från regionen. Det yttersta syftet är att få folk att bosätta sig i regionen, kanske starta egna företag och driva utvecklingen vidare.

Alvesta har ett starkt industriarv som byggts upp under en lång tid. Sveriges största privata sågverksindustri VIDA AB har sitt huvudkontor samt två sågverk i Alvesta, här finns även en rad mindre aktörer som framgångsrikt exporterar förädlade skogsprodukter över hela världen. Bland andra ATA Timber har verksamhet i kommunen och mycket talar för en fortsatt expansion inom skogs- och sågverksindustrin. Till detta skall läggas ett stort antal företag inom verkstadsindustri. Företagsamheten är god, mycket tack vare en lång industriell tradition och läget mellan Växjö, Värnamo, Älmhult och Ljungby.

Arbetsmarknad bortom kommungränserna
Arbetsmarknaden för Alvesta sträcker sig utanför kommungränserna, tack vare goda kommunikationer har boende i Alvesta bra pendlingsmöjligheter och därmed också tillgång till en betydligt större arbetsmarknad. Tid är viktigare än avstånd, idag nås Växjö, Älmhult, Värnamo och Ljungby på ca 20 minuter vilket också gör det mer attraktivt att bosätta sig i Alvesta.
– Den långsiktiga ambitionen är att få folk att flytta hit och stanna här. För att vi ska vara ett attraktivt alternativ måste vi kunna erbjuda precis samma service som större kommuner, och vi måste ha goda kommunikationer för att man ska kunna ta sig vidare. I detta sammanhang är den utökade regionaltågstrafiken som är på väg en mycket viktig faktor, berättar Tomas Hedevik, marknadschef Alvesta kommun.

Alvestas attraktionskraft förstärks
I Huseby Bruk anordnas Nordens största julmarknad under nio dagar, extra spännande eftersom Alvesta fortfarande är en liten kommun och trots det konkurrerar med de större städerna när det gäller handels- och serviceutbud. Bortåt 35 000 besökare lockas till den årliga julmarknaden i Huseby Bruk, där man bl.a. kan få tag på spännande och annorlunda livsmedel, hantverk och naturprodukter. Under ett år besöks Huseby av cirka 120 000 personer.
Natur och friluftsliv är också en stor attraktionskraft för Alvesta. Mörrumsåns vattensystem går genom kommunen och bjuder på möjligheter för både fiske och forspaddling.
– Vi erbjuder typiskt naturnära, lantligt boende med närhet till stadskärnan. Som exempel så projekterar vi just nu stora områden renodlad lantbruksbygd för den som vill ha stall och liknande, vi tror mycket på detta för framtiden. Vi har också en hel del sjönära boende som vi fortsätter att utveckla.
– Vi har en spännande framtid framför oss med många utvecklingsmöjligheter, konstaterar Tomas Hedevik som avslutning.