Mån 22 apr / År 42 / Nr 1 2024

Alvesta Energi – 100 procent smålänning

I hjärtat av Småland verkar expansiva Alvesta Energi. Med sekellånga anor driver och förädlar företaget sina kärnvärden som i huvudsak består av att producera och leverera miljöanpassad energi till privata hushåll och företagskunder i Alvesta. Som sann smålänning kännetecknas företaget av en stark innovationskraft och entreprenörsanda i kombination med en vältrimmad näsa för ekonomi och enkelhet.

Det kommunalägda energibolaget Alvesta Energi värnar om det småländska affärsarvet där klurighet och sinne för att hitta lösningar i alla situationer driver fram gynnsamma affärsmöjligheter. Som 100 procent smålänning utmärker sig Alvesta Energi också genom den höga tillgängligheten där man som kund kommer fram direkt, utan en massa knapptryckningar och väntetider.
– De flesta av våra kunder finns här i Alvesta, men vi välkomnar naturligtvis kunder från våra grannkommuner också. Det verkar som vårt sätt att arbeta tilltalar fler och fler, och det är vi naturligtvis stolta över, säger VD Gert Bengtsson.
Man tillämpar ofta flexibla och personliga avtalstider som passar den enskilda kunden. För Alvesta Energi är det viktigt att kunden förstår hur den egna energiförbrukningen ser ut och vad man får för pengarna.

Allt under samma tak
Alvesta Energi har elnät, elhandel, bredband och fjärrvärme samlat under samma tak. Helheten gör att man vid behov kan satsa på större projekt, som exempelvis uppgradering av elnätet.
– Idag är elnätet förstärkt och vi är förberedda för svåra oväder om det skulle behövas. Vi har lärt oss efter stormen Gudrun, och idag kan vi trygga fortsatta energileveranser även under mycket dåliga väderförhållanden
Fjärrvärmenätet byggs ut i Alvesta och idag kommer 97 procent av energin från biobränslekällor. Fjärrvärmeproduktionen slog rekord i fjol och Gert Bengtsson ser mycket positivt på framtiden för fjärrvärme i Alvesta.

Gynnsamt samarbete kring bredband
Med kommunens uppdrag att bygga ut det öppna fibernätet (Wexnet) samarbetar Alvesta Energi med Växjö Energi i det gemensamma bolaget Bredband i Värend AB (BIVA). Utbyggnaden sker mycket i samband med uppgradering av fjärrvärmenäten i Alvesta.
Fibern läggs alltså ner samtidigt som nätet för fjärrvärme byggs ut, kapitalinvesteringen minskar således genom att uppgiften samordnas. Visionen är att de allra flesta hushåll i kommunen ska ha tillgång till det öppna bredbandet Wexnet inom en snar framtid.

Med 100-åriga anor
Ursprunget till Alvesta Energi är Ohs kraftstation i Helige å som anlades 1899. Kraftstationen är fortfarande verksam och idag moderniserad, anläggningen har en årsproduktion på omkring tre GWh.
Idag har Alvesta Energi ca 5100 elhandelskunder och 4900 elnätskunder. Antalet fjärrvärmekunder uppgår till ca 1500 och ökar stadigt.