Ons 17 apr / År 42 / Nr 1 2024

Ämnesövergripande kurs för studenter närmare industrin genom specifikationsbeställda utvecklingsprojekt

Projektkursen Design Build Test (DBT) är en ämnesövergripande kurs som involverar flera institutioner vid Umeå universitet, däribland institutionen för tillämpad fysik och elektronik. Kursen har en direkt anknytning till industrin där studenterna arbetar på uppdrag av företag och på så vis får hands-on erfarenhet redan under utbildningen.

Inom DBT fungerar det precis som ute i näringslivet – företaget beställer ett projekt, det kan vara utveckling av ett speciellt system eller konstruktion av en prototyp av en framtida produkt, studenterna delas in i projektgrupper där olika discipliner integreras.
– Utöver det praktiska skapandet av en lösning på ett reellt problem tränas studenterna i att samarbeta och ta tillvara på varandras styrkor, förklarar Staffan Schedin, kursansvarig för DBT och universitetslektor vid institutionen för tillämpad fysik.
Att kunna driva och administrera projekt är grundläggande för att studenterna ska kunna vidareutveckla sina färdigheter och tillämpa sina kunskaper ute på fältet. Under kursen tränas studenterna i projektledning genom hela utvecklingskedjan – från idé till färdig lösning.

Företag drar nytta av studenternas kunskaper
Universitetet har väletablerade och långsiktiga samarbeten med företag i regionen som drar nytta av studenternas kunskaper i olika utvecklingsprojekt. Studenterna får i sin tur tillgång till verkliga case som gör skillnad, och får samtidigt goda möjligheter att etablera kontakter inom sin framtida bransch.
Bland de senaste projekten finns ett samarbete mellan studenter på DBT och KriMag Technology som är ett företag startat av två forskare från institutionen för fysik. KriMag Technology är specialiserade på att utveckla beröringsfria mätmetoder och realtidsanalyser. I detta projekt utvecklar studenterna ett kamerabaserat mätsystem, för diagnos, analys och feedback, som kan användas inom idrott, idrottsmedicin eller som hjälpmedel vid rehabilitering.
I ett annat projekt arbetar studenterna på uppdrag av BAE Systems med lösningar för att presentera data som samlas in då ett fordon körs. BAE Systems tillverkar militära fordon och för att förenkla processen för utvärdering av ett specifikt uppdrag kan data lagras över hur fordonet körts under en viss sträcka och tid. BAE Systems vill kunna erbjuda lösningen som en inbyggd funktion i sortimentet där man får en klar bild över scenariot tack vare korrekt presentation av insamlad data.
– BAE Systems är en återkommande kund för våra projekt sedan vi introducerade kursen 2007, berättar Staffan Schedin.

Efterfrågan på DBT ökar
Förutom goda samarbeten med industrin är tid den viktigaste resursen under kursen, studenterna måste vara beredda på att styra om i sin planering för att möta oförutsedda problem. Tanken är att de ska få uppleva en del av verkligheten.
– Vi ser att konceptet fungerar mycket bra och efterfrågan på DBT ökar stadigt bland våra ingenjörsstudenter. Under höstterminen 2011 hade vi flest sökande någonsin, och jag tror att det praktiska inslaget är en klar indikation för kursens popularitet.
DBT skiljer sig från traditionell akademisk undervisning eftersom arbetsgången omfattar hela utvecklingskedjan från idé till test av färdig produkt eller system. Kopplingen till industrin är också något som lockar medvetna studenter som vill skapa goda kontakter för framtiden.