Sön 14 apr / År 42 / Nr 1 2024

Andritz globala center för torkning finns i Växjö

Andritz AB suddar ut gränser. I Växjö utvecklar och tillverkar företaget processlösningar för torkning av pappersmassa och biobränsle med världen som arbetsfält och marknad. Som anställd på Andritz får man ta del av internationella möjligheter och utmaningar, personal från Växjö reser världen över för att kontrollera, justera och driftsätta kundunika anläggningar. Inom Andritz i Växjö finns hela spannet av teknikdiscipliner, allt från utveckling till projektgenomförande och service, verksamheten kännetecknas av en stark kontinuitet med färre projekt till antalet men där samtliga innebär mycket tunga investeringar.

Växjö är Andritz globala center för torkning med en stark avdelning för utveckling och projektgenomförande av nya, kundspecifika lösningar. Marknaden är dynamisk och kännetecknas av ett fåtal större aktörer med starkt nischade verksamhetsområden.
Andritz besitter en enorm kompetens som kunderna värdesätter, oavsett var i världen kunden har sin verksamhet ser Andritz till att finnas nära till hands för att optimera anläggningen. Här belyser Torbjörn Gustavsson vVD arbetssättet ytterligare:
– Förutom att vi utvecklar de tekniska lösningarna som därefter tillverkas av enheter på andra ställen runtom i världen, ser vi till att finnas nära våra kunder genom att vår egen personal från kontoret här i Växjö reser till kundens anläggning. Väl där leder vi arbetet med att montera, driftsätta och optimera anläggningen. Detta helhetsåtagande är en trygghet för kunderna och säkrar projekten, som i samtliga fall utgör stora kapitalinvesteringar.

Möter kunderna på hemmamarknaden
Andritz möter kunderna globalt på sina egna hemmamarknader.
– För att vi ska kunna leverera enligt våra kunders specifikationer och gärna också överträffa deras förväntningar måste vi ha tillgång till rätt kompetens. Vi har rekryterat kontinuerligt under året och kommer att fortsätta under 2012. Vi har också satsat på en offensiv teknikutveckling där vi nu har mycket att förvalta och förädla. Till det behöver vi också kunnig och engagerad personal som kan driva utvecklingen vidare, vi har identifierat ett stort behov av att förstärka teamet för att kunna svara på en ökande efterfrågan på marknaden, fortsätter Torbjörn Gustavsson.
I Växjö bedriver Andritz 70 medarbetare utveckling och projektgenomförande med kunnande som täcker process-, mekanik-, el- och automationslösningar. Enheten har även en produktionslinje för en maskinunik komponent som tillverkas i Växjö oavsett var i världen projektet skall byggas.

Med på världens största pappersmassa- och biobränsleprojekt
Andritz Växjö har projekt av omfattningen 100 – 200 miljoner kronor. Projekttiden är oftast mellan ett och tre år, därefter vidtar ett nära arbete med kunderna för service, uppgraderingar och optimering. Projektledare och team besöker kundens anläggning flera gånger under projekttiden för att säkerställa att resultatet blir precis så som kunden väntat sig, eller allra helst ännu bättre.
Civilingenjör Federico Bachiller är en av Andritz projektledare med flera projekt på gång samtidigt. Det största finns i Brasilien, samtidigt styr Federico projekt i Polen och Sverige. Nyligen avslutades också ett i Spanien, där han ursprungligen kommer ifrån.
– Det gäller att kunna tänka långsiktigt, att kunna se helheten och leverera därefter. Vi skapar nära relationer med kunderna där varje projekt är unikt. Vi har olika förutsättningar i olika länder eftersom regelverk och företagskulturer ser helt olika ut, vi måste därför vara flexibla och kunna ta seden dit vi kommer, poängterar Federico Bachiller.
Att kunna kommunicera på olika språk är en förutsättning för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt. Projekten involverar alltid mycket folk med helt olika bakgrund, roller och kompetens, då gäller det att informationen förmedlas på ett korrekt sätt. Inköp sker exempelvis över hela världen och måste samordnas så att allt levereras vid rätt tidpunkt.
– Projektet i Brasilien utgör världens hittills största pappersmassaprojekt med en produktion på 1,5 miljoner ton massa per år. Det är en styrka för oss som företag att vara med på de allra största pappersmassa- och biobränsleprojekten världen över, kommenterar Federico Bachiller slutligen.