Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Aneby – en kommun med stor entreprenörsanda

I Aneby kommun finns det en stor entreprenörsanda, vilket bevisas av en stor mängd småföretag. Faktum är att kommunen har den mest företagsamma befolkningen i Jönköpings län.
– Vi har cirka 500 näringsverksamheter och ytterligare 200 enskilda firmor registrerade i Bolagsverket. Det innebär att 14 procent av vår befolkning på 6 400 invånare på något sätt är involverade i ett eget företag eller finns i ledningen för ett aktiebolag, berättar Ola Gustafsson, tillväxtstrateg och näringslivsansvarig i Aneby kommun.

Det är en stor variation på företagen i kommunen, där tyngdpunkten ligger på tillverkande industri. En av tre Anebybor arbetar inom tillverkningsindustrin och det största företaget är Attends Healthcare, som sysselsätter närmare 300 anställda.
– Attends tillverkar inkontinensprodukter för vuxna och företaget har en positiv utveckling och ska utöka med 30 personer i år, berättar Ola Gustafsson.
Andra stora företag i tillverkningsindustrin är Hags (utrustning för lekplatser och utemiljöer), Sealead Air (förpackningar), Anebyhus och Lövsta Trähus samt Fläkt Woods (ventilationssystem).
Aneby kommun har en stor landsbygd och bland 500 näringslivsverksamheter så finns många inom skog och lantbruk. Många av lantbruksföretagen i kommunen är mycket moderna och en stor del av verksamheten styrs av robotar.
– Det är nära kontakter mellan företagen och kommunen och vi försöker på alla sätt att hitta bra vägar för att hjälpa och stödja de företag som finns här. Det är sällan några problem med kommunikationerna utan vi kommer överens om det mesta, säger Ola Gustafsson.

Enkelt att vara företagare
I Aneby kommun vill man att det ska vara enkelt att vara företagare och att det ska finnas rätt förutsättningar för att verka här och utveckla sin verksamhet.
Fokus i kommunens näringslivsarbete ligger på:
• fördjupat samarbete med näringslivet
• gemensamt utvecklingsarbete
• god kommunal service
• forum för dialog
• företagsbesök
– Vi har många befintliga företag, men vi vill gärna ha fler nya företag och det jobbar vi med i tillväxtarenan tillsammans med Science Park. Vi har en egen affärscoach som arbetar med nyföretagande och tillväxt i företagen, berättar Ola Gustafsson.

Aneby i framkant
I tre år, från 2011 till 2014, arbetar Aneby kommun med ett tillväxtprojekt som heter ”Aneby i framkant”.
– Det är ett projekt som handlar om att vi vill öka invånarantalet i kommunen. Vi har tappat invånare från toppnoteringen 1993/94 då vi var 7 000 invånare till att idag vara 6 400. 2011 vände det och vi hade en positiv utveckling igen. Vår målsättning är att vara tillbaka på 7 000 invånare 2025. I projektet lyfter vi fram frågor som bostäder, näringsliv, kommunikationer och kommunal service, berättar Ola Gustafsson och tillägger:
– Redan idag har vi mycket planlagd, attraktiv bostadsmark med sjötomter och står väl rustade för att kunna växa. Det har varit en väldigt stor nedgång på byggnationer av hus i hela landet de senaste åren och under 2012 är hustillverkarnas prognos att det ska byggas 5 000 villor totalt i landet. Vi vet redan nu att flera av dessa byggs i Aneby och det känns mycket positivt.

Ett centralt läge
Aneby har ett centralt ”mitt emellan-läge” mellan Jönköping Eksjö, Nässjö och Tranås. Till alla städerna tar det bara cirka en halvtimme med bil. Det gör också att Aneby är en pendlarkommun – cirka 1 300 personer pendlar ut varje dag för att jobba och cirka 700 pendlar in.
Närheten till invånarna är något som präglar Anebys kommun.
– Ja, vi vill ha nära kontakter med medborgarna, betonar Ola Gustafsson. Sedan i höstas har vi till exempel börjat ringa upp alla nyinflyttade i Aneby och erbjuder oss att komma hem till dem med fikabröd och hälsa dem välkomna. Vi berättar om orten och vad det finns att göra här och har med oss broschyrer från kommunen och föreningslivet.
Efter att ha jobbat i 30 år som journalist (tolv år som reporter på Smålands Tidningen och 18 år som redaktör för Orienteringsförbundets tidning) bytte Ola Gustafsson fot och började arbeta inom kommunen hösten 2010.
– Det är en stor utmaning att jobba med tillväxtfrågorna i kommunen och i nära samarbete med näringslivet. Jag är en genuin anebybo och brinner verkligen för kommunen, säger Ola Gustafsson.